ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΛΕΙΣΕ –

Καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ"

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (κωδ:ΔΑ500)

H VK PREMIUM ΕΠΕ, δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων επιθυμεί να προσλάβει ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (κωδ:ΔΑ500)

Αρμοδιότητες:

 • Επέκταση του πελατολογίου της εταιρείας.
 • Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Σχεδιασμός του βραχυπρόθεσμου-ετήσιου business plan και των στρατηγικών ανάπτυξης και ολοκλήρωσής του.
 • Σχεδιασμός για την περαιτέρω ανάπτυξη & προώθηση της εταιρικής εικόνας στο διαδίκτυο (social media campaigns,  SEO, Google analytics κ.λπ.).
 • Έλεγχος και συνεχής ανάλυση της αγοράς, σχεδιασμός ανάπτυξης σε νέες αγορές (B2B πωλήσεις) και έλεγχος για την υλοποίησή της.
 • Προσήλωση στη επιτυχή υλοποίηση & ολοκλήρωση  των νέων project της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης)
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση  MBA ή Marketing.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον  10  χρόνια σε αντίστοιχη θέση ευθύνης κατά προτίμηση σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώσεις άλλων γλωσσών θα εκτιμηθούν
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel).
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου.

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε.

Αποστολή Βιογραφικών:

VK PREMIUM ΕΠΕ

https://www.vkpremium.gr

(Υπόψιν: κυρίου Βαμβακά Κων/νου)

ή στο e-mail : hr@vkpremium.com ή στο fax 210 6835551.