Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η VK PREMIUM Ε.Π.Ε. διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση αυτών των προγραμμάτων σε αντιστοιχία με το αντικείμενο της επένδυσης, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το αρχικό στάδιο της υποβολής επενδυτικών προτάσεων και υπαγωγής  των έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την  ολοκλήρωση των επενδύσεων με την καταβολή επιχορηγήσεων.

Αναλυτικά για τις δράσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων ανατρέξτε στην επιλογή “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ” ή επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσουμε σε ποια δράση μπορείτε να υπαχθείτε.