Εργαλείο Ενίσχυσης SME Instrument Horizon 2020, Περίοδος 2016-2017, Φάση 1 και 2

Αναμενόμενες επιδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Αναμενόμενες επιδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020
23 Μαΐου 2016
Απολογισμός υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ - Τα νέα προγράμματα που αναμένονται
Νέα παράταση προθεσμιών για ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»
6 Ιουνίου 2016

Εργαλείο Ενίσχυσης SME Instrument Horizon 2020, Περίοδος 2016-2017, Φάση 1 και 2

Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν, Φάση 1 και 2

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜμΕ)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ):

«EASME HORIZONs 2020 SME INSTRUMENT

Το Πρόγραμμα “Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν”

Ανακοινώθηκαν από την Ε.Ε., οι νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων (cutoff date) για την Φάση 1 και Φάση 2 του «Εργαλείου Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν» (SME Instrument) για τη περίοδο 2016-2017.

Το SME Instrument αφορά στις ΜμΕ και αποτελεί δράση του προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε. το οποίο στοχεύει στην χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων που θα βοηθήσουν τις ΜμΕ να αυξήσουν το μέγεθός τους και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Το Εργαλείο αυτό για τις ΜμΕ διακρίνεται σε 3 φάσεις:

Φάση 1 [ Εκτίμηση Βιωσιμότητας ]

Ημερομηνίες Υποβολής Πρότασης

  1) 15/02/2017    2) 03/05/2017

3) 06/09/2017    4) 08/11/2017

Τι περιλαμβάνει

 

Χρηματοδότηση της εκτίμησης βιωσιμότητας μίας καινοτόμου ιδέας

Ύψος χρηματοδότησης

 

εφάπαξ €50.000

Διάρκεια υλοποίησης:

 

περίπου 6 μήνες

Φάση 2 [ Ανάπτυξη Καινοτομίας ]

Ημερομηνίες Υποβολής Πρότασης

  1) 18/01/2017    2) 06/04/2017

3) 01/06/2017    4) 18/10/2017

Τι περιλαμβάνει

 

Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης

Ύψος χρηματοδότησης

 

500.000 – €2.500.000 (καλύπτεται το 70% των δαπανών και σε ορισμένες περιπτώσεις το 100%)

Διάρκεια υλοποίησης:

 

περίπου 12-24 μήνες

Φάση 3 [Εμπορική Εκμετάλλευση ]

Τι περιλαμβάνει

Στην τελική φάση του Εργαλείου προβλέπεται έμμεση υποστήριξη των ΜμΕ, παρέχοντας πρόσβαση σε κεφάλαια και συμμετοχικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία (Venture Capitals, Business Angels, κλπ.)

Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση σε όποια φάση επιθυμούν για το Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν, (Φάση 1 και 2, περίοδος 2016-2017).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Φάσης 1, όμως θα επιτρέψει σε μια Μικρομεσαία επιχείρηση να προχωρήσει ευκολότερα στη Φάση 2.

Τομείς (δραστηριότητες) που χρηματοδοτούνται

Οι προσκλήσεις (calls) που αφορούν στο Εργαλείο για τις ΜμΕ είναι:

 • Open Disruptive Innovation Scheme
 • Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
 • Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market
 • Engaging SMEs in space research and development
 • Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector
 • Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well
 • Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors
 • Supporting SMEs efforts for the development – deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
 • Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
 • Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility
 • Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • New business models for inclusive, innovative and reflective societies
 • Engaging SMEs in security research and development

Η όλη διαδικασία υποβολής γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σας βοηθά να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και στην οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Κατέχει σημαντική εμπειρία μεταξύ άλλων στους κλάδους τουρισμού, logistics και supply chain, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, τροφίμων και ποτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.

 

 

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants