Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” μπορούν να επιδοτηθούν με 50-65%:

 • δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 19/12/2018 έως και σήμερα
 • δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι το τέλος του 2023

Επομένως οι επιχειρήσεις έχουν ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών εντός του οποίου μπορούν να λάβουν επιδότηση για επιλέξιμες δαπάνες.

Περί τίνος πρόκειται?

Το πρόγραμμα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχείρησης για επιδότηση έως 65%

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

 

Σημείωση : Χρόνος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ενταξης. 


Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” θα παραμείνει ενεργό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31/01/2021 και ώρα 17:00.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.


Δικαιούχοι :

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους εξής κλάδους :

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές

Κλάδοι Επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα (ενδεικτικά):

Μεταποίηση

 • Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστεία
 • Παραγωγή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και Μπίρα
 • Παραγωγή Βασικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
 • Παραγωγή Έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Κατασκευή Ενδυμάτων Εργασίας
 • Κατασκευή Εξοπλισμού Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και Πλακετών
 • Παραγωγή Κουλουριών, Πιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
 • Κατασκευή Κοσμημάτων Απομίμησης
 • Κατασκευή Προϊόντων από Πλαστικό
 • Παραγωγή Σαπουνιών, Απορρυπαντικών, και Προϊόντων Καθαρισμού
 • Χαρτοποιία και κατασκευή Χάρτινων προϊόντων

Κλάδος Υγείας

 • Γυναικολογικές και μαιευτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες
 • ακτινοθεραπευτικής – ογκολογίας
 • Οδοντιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
 • Υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας – αφροδισιολογίας
 • Υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
 • Υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
 • Υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
 • Υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
 • Υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
 • Υπηρεσίες εργοθεραπείας
 • Υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
 • Κτηνιατρικές υπηρεσίες

 

Επιδοτούμενες δαπάνες:

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με :

 • Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών 
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
 4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
 5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

Χρήσιμα Αρχεία : 

 1. Ενημερωτικό της VK PREMIUM (Συνοπτικά ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα)
 2. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
 3. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχείρησης για επιδότηση έως 65%

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει την εμπειρία και τη γνώση να σας βοηθήσει στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων για την επιδότηση της επιχείρησής σας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».