fbpx
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
4 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφή στο Newsletter της VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
8 Ιανουαρίου 2013

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.  Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται σε:
·        Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα οποία παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής σε συνδιασμό με χαμηλότοκα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ.
·        Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. Στα σχέδια αυτά παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά 80% για υφιστάμενες επιχειρήσεις ή 90% για νέες και το υπόλοιπο συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή και με χαμηλότοκα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ.
·        Περιφερειακής Συνοχής,  στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια παρέχεται επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ποσοστό 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις και 80% για νέες και το υπόλοιπο συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή.

Τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
·       Επιχειρηματικότητας νέων.  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρείας.
·       Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον ΕΥΡΩ πενήντα εκατομμυρίων (50.000 000). Στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων με τον περιορισμό ότι η επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν υπερβαίνει το 60% της ενίσχυσης.
·       Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων.  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους ΕΥΡΩ 2 000 000 που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη.  Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
·        Συνέργειας και Δικτύωσης.  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 – ΝΕΝ – εξαιρεί τις επενδύσεις πχ στον τομέα του χάλυβα, του άνθρακα, των συνθετικών ινών, των δημοσίων επιχειρήσεων εξαιρώντας επιπλέον τις προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. κατασκευές κτηρίων, νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, διαφήμιση, δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων κτλ).

Επιπρόσθετα υπάγονται στις διατάξεις του νόμου μόνο οι επενδύσεις  που αφορούν την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων καθώς και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ολοκληρωμένης επένδυσης του εκσυγχρονισμού της μονάδας.  Υπάγονται επίσης στις διατάξεις του νόμου οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας.

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants