Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Ν3908/11 έως 1 Ιουνίου 2012
3 Φεβρουαρίου 2013
72 εκ. για τη στήριξη της απασχόλησης σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις
3 Φεβρουαρίου 2013

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών έως και την 17:00 (17:00μμ) ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 - 05 -2012).

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών έως και την 17:00 (17:00μμ) ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 – 05 -2012).