Παράταση υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Ανακοινώθηκε η παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα  έως  και την 17:00 ώρα της 5ης Απριλίου 2013 λόγω συμπληρωματικών διευκρινίσεων και αναδιατυπώσεων στον οδηγό του προγράμματος.

Σε γενικές γραμμές τροποποιούνται διάφορα σημεία του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο «ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, αναφορικά με διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά υποβολής των προτάσεων.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων μπορεί να κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€. Στην περίπτωση δημιουργίας νέας/νέων θέσεων εργασίας (1 ΕΜΕ = ένα άτομο πλήρους απασχόλησης) ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να φτάσει μέχρι 32.000€.

Πιο αναλυτικά διευκρινίζονται και αναδιατυπώνονται οι παρακάτω παράγραφοι:

  • Κεφάλαιο 9, Παράγραφος 9.1 «Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία»
  • Κεφάλαιο 10, Παράγραφος 10.6 «Ολοκλήρωση αξιολόγησης – βαθμολόγησης»
  • Παράρτημα ΙΙΙ, Κεφάλαιο Α, Παράγραφος 2 «Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία»
  • Παράρτημα ΙΙΙ, Κεφάλαιο Α, Παράγραφος 4 «Ωφελούμενες γυναίκες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)
  • Παράρτημα ΙΙΙ, Κεφάλαιο Β, Παράγραφος 1 «Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία»

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις,  δείτε εδώ την συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού του Προγράμματος & των Παραρτημάτων και Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων.

Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε αν μπορείτε να υποβάλλετε πρόταση επενδυτικού σχεδίου, η VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορούν άμεσα να σας δώσουν τις απαραίτητες διευκρυνίσεις.

 Παράλληλα με το πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, έχει προκηρυχθεί ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.