Παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

2η Παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις