ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΚΩΔ : P.T.D. 0115 – ΕΚΛΕΙΣΕ –

 

Η VK PREMIUM ΕΠΕ, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, αναζητά για πελάτη της, μεγάλη εταιρεία τροφίμων με έδρα την Αττική:

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΚΩΔ : P.T.D. 0115

Περιγραφή θέσης, καθήκοντα 

• Υπεύθυνος/η για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής

• Δημιουργία και συντήρηση συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποδοτικότητας του κάθε τομέα του εργοστασίου

• Προσωπική συμβολή στη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού

• Συνεχής τήρηση και βελτίωση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής

• Δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων

Απαιτούμενα προσόντα

• Πολύ καλή γνώση της παραγωγής συσκευασμένων τροφίμων

• 5ετής εμπειρία (τουλάχιστο 3 έτη στον κλάδο)

• Αποδεδειγμένη γνώση διαχείρισης βλαβών και βελτίωσης απόδοσης μηχανολογικού εξοπλισμού

• Ικανότητα διοίκησης ανθρώπων

• Γνώση HACCP και λοιπών πιστοποιήσεων για τρόφιμα

• Πολύ καλή γνώση αγγλικών

• Πολύ καλή γνώση υπολογιστών

• Σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης (Μηχανολόγος Μηχ. ή Χημικός Μηχ. ΑΕΙ, ΤΕΙ)

• Η θέση αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή

Παρέχονται:

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικών:

μέσω e-mail στο: humanresources@vkpremium.com