Αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση λογιστών- φοροτεχνικών

Λογιστές

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Αναμένεται επιδοτούμενο πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης λογιστών–φοροτεχνικών, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στις 8 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επίσης, στις 22 Δεκεμβρίου δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση και υλοποίηση της δράσης.


Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση λογιστών – φοροτεχνικών με επιδότηση, προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση  ψηφιακή τους αναβάθμιση και να συμβάλλουν στο εγχείρημα της έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμαMyDATA”. 

Δικαιούχοι: Αυτοαπασχολούμενοι Λογιστές- Φοροτεχνικοί, καθώς και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Ύψος ενίσχυσης: έως 2000 ευρώ σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ)

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.950.000 εκατ. αφορούν Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.


O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) δήλωσε ότι η Δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

“Κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, οι λογιστές απετέλεσαν βασικούς συνεργάτες του κράτους και βοήθησαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και με διαφάνεια να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την επιβίωσή τους. Τώρα έχουν να αποτελέσουν και ένα ακόμη σημαντικό έργο, το «My Data», που θα επιταχύνει όλη τη διαδικασία της φορολογικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα”, εξήγησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ δήλωσε: «Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη η διαρκής στήριξη των λογιστών – φοροτεχνικών. Ειδικά αυτή την περίοδο, όπου όλοι γνωρίζουμε πόσο βάρος έχει σηκώσει ο κλάδος για να υλοποιήσει τα μέτρα στήριξης για την πανδημία, μαζί με τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις καινούργιες, όπως είναι η εφαρμογή του MyData. Θα συνεχίσουμε πιστά σε αυτή την κατεύθυνση, πάντα στο πλευρό των οικονομολόγων και των λογιστών – φοροτεχνικών».


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση