29 Σεπτεμβρίου 2015
Νέος αναπτυξιακός νόμος – «στόχος να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2016»

Νέος αναπτυξιακός νόμος – “στόχος να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2016”

O νέος αναπτυξιακός νόμος θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη στην Βουλή.
20 Οκτωβρίου 2014

Εξάμηνη παράταση για έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11

Δόθηκε εξάμηνη παράταση στα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11, για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο Ανάπτυξης.
13 Μαρτίου 2014

Απολογισμός: αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο – 2014

Οι αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο για την πρώτη περιόδο του 2014, στα 4 δις. ευρώ με αύξηση 372%
1 Μαρτίου 2014

Προϋποθέσεις ένταξης στην διαδικασία «Fast Track»

Ο Νόμος 3894/10, αλλά και ο Ν. 4072/2012 έχουν ώς στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα έχουν σημαντικά και μεγάλης έκτασης αποτελεσματα στην εθνική οικονομία.
31 Ιανουαρίου 2014

Υποβολή αιτήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, Α κύκλος 2014

Η υποβολή αιτήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, Α κύκλος 2014, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014. Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 60%.Η τελική ημερομηνία υποβολής έχει μετατεθεί 2 μήνες νωρίτερα.
17 Ιουνίου 2013

Έναρξη αιτήσεων για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Εγινε η έναρξη αιτήσεων για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια για την ένταξή τους στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’, 18-04-2013) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.
29 Απριλίου 2013

Νέες αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011

Οι νέες διατάξεις που τροποποιούν σημαντικά τον Επενδυτικό νόμο 3908/2011 ψηφίστηκαν από την Βουλή. Ο Επενδυτικός νόμος 3908/2011 γίνεται φιλικότερος προς τους επενδυτές. Eντάσσονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ευεργετικές του διατάξεις.
6 Φεβρουαρίου 2013

Αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση του ΕΣΠΑ προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που επιταχύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04.
6 Φεβρουαρίου 2013

Παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Γίνεται παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων κατά ένα έτος, λόγω προβλημάτων που προκαλεί η χρηματοοικονομική κρίση, για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο μετά την 1η Ιουλίου 2007.
3 Φεβρουαρίου 2013

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Ν3908/11 έως 1 Ιουνίου 2012

Με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 01/06/2012.
4 Ιανουαρίου 2013

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΝΕΝ) έχει σαν σκοπό τη προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα