29 Απριλίου 2013

Νέες αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011

Οι νέες διατάξεις που τροποποιούν σημαντικά τον Επενδυτικό νόμο 3908/2011 ψηφίστηκαν από την Βουλή. Ο Επενδυτικός νόμος 3908/2011 γίνεται φιλικότερος προς τους επενδυτές. Eντάσσονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ευεργετικές του διατάξεις.
6 Φεβρουαρίου 2013

Αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

Στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση του ΕΣΠΑ προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που επιταχύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04.
6 Φεβρουαρίου 2013

Παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Γίνεται παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων κατά ένα έτος, λόγω προβλημάτων που προκαλεί η χρηματοοικονομική κρίση, για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο μετά την 1η Ιουλίου 2007.
3 Φεβρουαρίου 2013

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Ν3908/11 έως 1 Ιουνίου 2012

Με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 01/06/2012.
4 Ιανουαρίου 2013

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΝΕΝ) έχει σαν σκοπό τη προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα