fbpx

Πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση για την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014–2020

Τροποποιήσεις Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

1. Προσθήκη συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων (ημ/νια λήξης 27/04/2016 και ώρα 17:00).

2. Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” στην Παράγραφο 1 «Τίτλος και περιγραφή της ∆ράσης» του Κεφαλαίου Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών. Ορίζεται η 17/3/2016.

3. Διόρθωση στο σημείο 5 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» της λέξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αντί του ορθού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και την προσθήκη περιορισμού ως προς τον ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα για την Κατηγορία Β ισχύει επιπλέον το εξής: «Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).»

4. Προσθήκη διευκρίνισης στο σημείο 4 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» και συγκεκριμένα ότι από τις επιχειρηματικές μορφές που μπορεί να έχει η επιχείρηση που θα συσταθεί εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπροσωπες ΙΚΕ.

5. Προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση του προγράμματος ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία ∆ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

6. Προσθήκη περιορισμού σημείο 10 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» στην Αναλυτική Πρόσκληση ως εξής:  «10. Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.» Αντίστοιχα, προστίθεται ένα δικαιολογητικό (βεβαίωση διακοπής εργασιών) στη σελίδα 4, στο Παράρτημα IV «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» ως σημείο 13.

7. Προσθήκη της λέξης «επιχορηγούμενο» στον τίτλο της τρίτης στήλης του Πίνακα της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα ο τίτλος «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου. Αντίστοιχα τροποποιείται το πρώτο σημείο της σελίδας 16 μετά τον πίνακα.

8. Προσθήκη διευκρίνισης στην σελίδα 17 της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης: «η επιχείρηση που θα συσταθεί θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία (κύριας και δευτερεύουσας) – (Παράρτημα ΙΙΙ- Επιλέξιμες Δαπάνες).»

9. Προσθήκη διευκρίνισης στο πέμπτο σημείο της σελίδας 27 της Παραγράφου Ι 1.12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα), στην τροποποίηση: Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας.

10. Διόρθωση στις σελίδες της Αναλυτικής Πρόκλησης όπου αναγράφεται εκ παραδρομής ο ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2014 αντί του ορθού ΚΑΝ. Ε.Ε. 1303/2013.

11. Τροποποίηση ως προς το Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες (σύμφωνα με ΚΑ∆)». Συγκεκριμένα, προστίθενται: ΚΑΔ Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων στον Τομέα ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές ∆ραστηριότητες», ΚΑΔ Ναυπήγησης στον Τομέα Γ «Μεταποίηση» και ΚΑΔ Υπηρεσιών λειτουργίας υδατοδρομίων και ποντοπόρων πλοίων στον Τομέα Η «Μεταφορά και Αποθήκευση».

12. Προσθήκη διευκρίνισης στη σελίδα 1, του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος 1.1 «Ενοίκια επαγγελματικού χώρου» και συγκεκριμένα ότι: «Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας -κύριας ή δευτερεύουσας- του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.»

13. Διαγραφή στη σελίδα 9 του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» των λέξεων «υφιστάμενου ή» ώστε να αφορά μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (Απόφαση με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 001ΚΕ και κωδικό 1337). Περισσότερα για το πρόγραμμα δείτε εδώ.

28 Μαρτίου 2016
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση για την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014–2020.
11 Μαρτίου 2016
Σε τι ωφελεί τον μέσο επιχειρηματία η συνεργασία με τον σύμβουλο Επιχειρήσεων στην σύγχρονη αγορά

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων”

H 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" παρέχει δικαίωμα υποβολής και στους απόφοιτους Μουσικών Σχολών, Σχολών Χορού & Θεάτρου.
15 Φεβρουαρίου 2016
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Όλα τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για το 2016 σε συνοπτική παρουσίαση

Η V.K PREMIUM σας παρουσιάζει σε ένα Infographic όλα τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2016, απλά και κατανοητά. Δείτε συνοπτικά το ύψος της επιδότησης, τους δικαιούχους, το είδος των δαπανών και δραστηριοτήτων.
15 Φεβρουαρίου 2016
Καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων»

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ 2014-2020). Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτονται με 100% επιδότηση.
15 Φεβρουαρίου 2016

Επίσημη προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Νεοφυής επιχειρηματικότητα" το οποίο στοχεύει στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.
15 Φεβρουαρίου 2016
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων

Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»

Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
15 Φεβρουαρίου 2016
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων”

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων" (ΕΣΠΑ 2014-2020).
14 Οκτωβρίου 2015
Προδημοσίευση προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" - ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα "Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants