11 Μαρτίου 2016
Σε τι ωφελεί τον μέσο επιχειρηματία η συνεργασία με τον σύμβουλο Επιχειρήσεων στην σύγχρονη αγορά

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων”

H 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" παρέχει δικαίωμα υποβολής και στους απόφοιτους Μουσικών Σχολών, Σχολών Χορού & Θεάτρου.
15 Φεβρουαρίου 2016
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Όλα τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για το 2016 σε συνοπτική παρουσίαση

Η V.K PREMIUM σας παρουσιάζει σε ένα Infographic όλα τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2016, απλά και κατανοητά. Δείτε συνοπτικά το ύψος της επιδότησης, τους δικαιούχους, το είδος των δαπανών και δραστηριοτήτων.
15 Φεβρουαρίου 2016
Καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων»

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ 2014-2020). Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτονται με 100% επιδότηση.
15 Φεβρουαρίου 2016

Επίσημη προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Νεοφυής επιχειρηματικότητα" το οποίο στοχεύει στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.
15 Φεβρουαρίου 2016
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων

Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»

Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
15 Φεβρουαρίου 2016
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων”

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων" (ΕΣΠΑ 2014-2020).
14 Οκτωβρίου 2015
Προδημοσίευση προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" - ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα "Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΣΠΑ 2014-2020.
14 Οκτωβρίου 2015
Υπηρεσίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού

Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών".
14 Οκτωβρίου 2015
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσίευση προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων με την ανάπτυξή των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Bασικός στόχος η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης της επιχορηγούμενης επιχείρησης με 40% επιχορήγηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης προϋπολογισμού ύψους από 15.000€ έως 200.000 €.
14 Οκτωβρίου 2015
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσίευση προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
29 Ιανουαρίου 2015

Προδημοσίευση Δράσης Υποστήριξης Επιχ. Αγροδιατροφικού Κλάδου

Το πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου στοχεύει στην δημιουργία συνεργειών και εισαγωγή καινοτομιών σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).
8 Ιανουαρίου 2015

Επιλέξιμες δραστηριότητες πρoγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναλυτική παρουσίαση στις επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για επιδότηση.
22 Δεκεμβρίου 2014

Έγκριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 19 δισ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 19 δισ. ευρώ.
11 Δεκεμβρίου 2014

Προαναγγελία ΥΠΑΝ: δύο δράσεις ΕΣΠΑ για ΜΜΕ & ανέργους

Η προαναγγελία του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δύο εμπροσθοβαρείς δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους, ύψους 100 εκ. ευρώ.
4 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία”

Υποβλήθηκε το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (νέο ΕΣΠΑ) με στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας.Οι πόροι του θα προσανατολιστούν σε 9 στρατηγικούς τομείς δραστηριοτήτων.