30 Ιουλίου 2021
Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόροι συνολικού ύψους 26,2 δις ευρώ για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόροι συνολικού ύψους 26,2 δις ευρώ για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρώτο, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, το νέο ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 που ανέρχεται σε 26,2 δις ευρώ.
21 Ιουλίου 2021
ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027: Ποια επιδοτούμενα προγράμματα αναμένονται από τον Νοέμβριο και μετά

Τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπεται να εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2021 και στοχεύουν στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
10 Ιουνίου 2021

Ποιοι είναι οι άξονες προτεραιότητας για τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Επιδοτήσεις, δάνεια και κίνητρα αναμένονται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 για επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, την ενσωμάτωση της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία και την αύξηση του ανταγωνισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αναλύονται οι άξονες προτεραιότητας.