3 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α “Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων”

Η προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α "Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων" αυτή αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη τριετία
19 Ιανουαρίου 2013

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, δηλαδή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.
4 Ιανουαρίου 2013

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013
4 Φεβρουαρίου 2012

Προδημοσίευση του Προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός

Η προδημοσίευση του Προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχέδιων τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσοτέρων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: Αθλητικός, Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου, Γαστρονομικός και Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας.