7 Φεβρουαρίου 2013

Αναμονή δημοσίευσης προγράμματος Digi-Retail

Σε αναμονή δημοσίευσης προγράμματος Digi-Retail το οποίο αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων που αναβαθμίζουν, τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες, όσο και τις δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.