11 Ιουνίου 2014

Nέο νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική – Logistics

Nέο νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική - Logistics κατατίθεται στην Βουλή στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου των Logistics και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών και Logistics, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.