19 Οκτωβρίου 2021
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: έως 80% επιδότηση σε 13 καθεστώτα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Προβλέψεις για έως 70% επιδότηση σε 13 καθεστώτα

Από 1/1/2022 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και οι ενισχύσεις του προβλέπεται να φτάσουν το 80% των επενδύσεων.