ΚΑΔ μικρών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Infografic ΚΑΔ μικρών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ