Επιδοτήσεις έως 55% σε επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Επιδοτήσεις έως 55% σε επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Επιδοτήσεις έως 55% σε επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Επιδοτούνται τα επενδυτικά σχέδια για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης τα οποία αφορούν την ίδρυση νέων καθετοποιημένων μονάδων.

Μέγιστο ποσό της επιδότησης: €10.000.000.

Ποσοστό επιδότησης: έως 55%*

*Το μέγιστο ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα με τη Περιφέρεια που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΕ.

Αναμένεται νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων για μονάδες Φαρμακευτικής Κάνναβης εντός του τελευταίου τετραμήνου 2021.


Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 3 εκ. έως 5 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.


Κατηγορίες Επιδοτήσεων

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν να επιδοτηθούν σε μία από τις δύο κατηγορίες ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τα επενδυτικά σχέδια δημιουργίας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης:

Α) Τομέας πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (ΚΑΔ Επένδυσης 01.28).

Επιδοτούνται οι δαπάνες που σχετίζονται με την πρωτογενή γεωργική παραγωγή όπως:

 • Κόστος κατασκευής του θερμοκηπίου
 • Εξοπλισμός θερμοκηπίου (π.χ. μηχανήματα trimmer, φωτισμός θερμοκηπίου, μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα αερισμού, μηχανήματα παρακολούθησης του κτιρίου CCTV κλπ.)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θερμοκηπίου

Ο συνολικός επιδοτούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από δαπάνες πρωτογενούς παραγωγής.

είτε

Β) Τομέας μεταποίησης (ΚΑΔ Επένδυσης 21.20).

Επιδοτούνται οι δαπάνες που σχετίζονται με την μεταποίηση και την παραγωγή των τελικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όπως:

 • Κόστος κατασκευής του κτιρίου της βιομηχανικής μονάδας
 • Κόστος των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. μηχανήματα αποξήρανσης ανθού, εκχύλισης ελαίου, μηχανήματα παραγωγής χαπιών, μηχανήματα συσκευασίας, μηχανήματα παρακολούθησης του κτιρίου CCTV, κλπ.)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου

Ο συνολικός επιδοτούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταποίηση.


Είδη ενισχύσεων που προβλέπονται από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους για νέες θέσεις εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων.
 • Μισθολογικό κόστος
 • Εξοπλισμός και συστήματα μηχανοργάνωσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συστήματα ERP – CRM
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου


Η VK PREMIUM έχει μεγάλη εμπειρία στην υποβολή φακέλων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και είναι εξειδικευμένη, μεταξύ άλλων, στις επενδύσεις φαρμακευτικής κάνναβης όπου ήδη έχει 100% επιτυχία στις αντίστοιχες υποβολές σχεδίων.

Επιπρόσθετα έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες για την υποστήριξη της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων Φαρμακευτικής Κάνναβης όπως μπορείτε να διαβάσετε στο website μας www.vkmedicalcannabis.com

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 3 εκ. έως 5 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.