Ηλεκτρολόγος Βάρδιας / ΚΩΔ : ELVA 1116 – ΕΚΛΕΙΣΕ –

Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών προγραμμάτων

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, αναζητά για πελάτη της, μεγάλη βιομηχανική εταιρεία στον Ασπρόπυργο.

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΒΑΡΔΙΑΣ / ΚΩΔ : ELVA 1116

 Περιγραφή θέσης, καθήκοντα

 • Υπεύθυνος  για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής, σε συμφωνία με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
 • Υπεύθυνος  για τον εντοπισμό αστοχιών και την άμεση επίλυσή τους
 • Υπεύθυνος για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της παραγωγής με ενέργεια

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αποδεδειγμένη γνώση διαχείρισης συσκευαστικών μηχανών
 • Τεχνικές γνώσεις για επίλυση μικρών καθημερινών προβλημάτων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών
 • Σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης (Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΑΤΕΙ/ΙΕΚ)
 • Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης

Παρέχονται:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης

 

Αποστολή Βιογραφικών (να αναγράφεται ο κωδικός  ELVA 1116):

μέσω e-mail  στο: humanresources@vkpremium.com

Θα απαντούνται μόνο τα σχετικά με την αγγελία βιογραφικά