Μεταποίηση και παραγωγή αγροτικών προϊόντων: Νέα επιδοτούμενα προγράμματα και δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο

Μεταποίηση και παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Η μεταποίηση και η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, η αναδιάρθρωση της δενδροκαλλιέργειας, η γενετική βελτίωση ζώων, καθώς και δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και του πράσινου αγρο-τουρισμού εντάσσονται στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Να σημειωθεί ότι, συνολικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα ενταχτούν νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, τα 544.500.000 ευρώ θα κατευθυνθούν στα προγράμματα και τις δράσεις του πρωτογενή τομέα.


Επιδοτούμενα προγράμματα

Ειδικότερα, τα νέα έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν τον πρωτογενή τομέα είναι τα εξής:

 • Νέο επενδυτικό πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» (181.521.000 €)
 • «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» : Το έργο επικεντρώνεται στην παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διευκολύνοντας την είσοδό τους σε νέες αγορές. (98.111.000 €)
 • «Πράσινος αγρο-τουρισμός» : Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων φιλοξενίας, οι οποίες θα προωθούν τοπικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα νέο «πράσινο» και βιώσιμο (αγρο)τουριστικό προϊόν (49.006.000 €)
 • Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων, την ανάπτυξη φιλικών προς το κλίμα διεργασιών, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.ά. (34.440.000 €)
 • «Γενετική βελτίωση ζώων» : Ενίσχυση Φορέων, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παραγωγικών ζώων της χώρας. (14.702.000 €)
 • Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών (166.720.000 €)


Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης με επιτόκιο αναφοράς από 0,35%

δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου για μεταποίηση. Ενδεικτικό επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί η δημιουργία μονάδας παραγωγής χαρτιού.


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για την δημιουργία της μονάδας παραγωγής (πχ. μηχανολογικός εξοπλισμός μύλου παραγωγής χαρτιού, μηχάνημα παραγωγής ανακυκλώσιμης ύλης, μηχάνημα απομελάνωσης)
 • Κατασκευή χώρου αποθήκευσης για τα ρολά χαρτιού
 • Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου
 • Κατασκευή αποθήκης εργοστασίου
 • Δαπάνες διαμόρφωσης γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου
 • Κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ενέργειας, που θα υποβοηθά την ενεργειακή ανάγκη της παραγωγικής μονάδας
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της παραγωγικής μονάδας


Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Το ύψος της συνεισφοράς του δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπολογίζεται σε 50% του ύψους του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Για την κάλυψη του υπολοίπου για την υλοποίηση της επένδυσης, η εταιρεία θα χρειαστεί να διαθέσει ίδια κεφάλαια σε ποσοστό 20%, ενώ το υπόλοιπο 30% δύναται να χρηματοδοτηθεί από δάνειο της Τράπεζας.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων στα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση