Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Προβλέψεις για έως 80% επιδότηση σε 13 καθεστώτα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: έως 80% επιδότηση σε 13 καθεστώτα

Από την 1/1/2022 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο 4399/2016. Πρόκειται για έναν νόμο που αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι προβλέψεις αναφέρουν πως τα ποσοστά των ενισχύσεων θα φτάσουν το 80% της επένδυσης σε 13 θεματικά καθεστώτα.

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης προβλέπεται να διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση. Επίσης, βασική καινοτομία του νέου πλαισίου είναι ο κλαδικός- θεματικός χαρακτήρας του, αφού προβλέπεται ότι θα εισαχθούν 13 καθεστώτα ενισχύσεων, εκ των οποίων το καθένα θα στοχεύει και θα ενισχύει επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων κλάδων.

Προβλέψεις για τις κρατικές ενισχύσεις

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα είναι αυξημένες κατά 5%– 25%, σε σχέση με τον προηγούμενο. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 80% του προϋπολογισμού της. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα ποσοστά ενισχύσεων θα διαμορφωθούν:

 • έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • έως 70% για τις μεσαίες και
 • έως 80% για τις μικρές.

Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα του αναπτυξιακού νόμου του 2016 που έφτανε έως το 45%. Επίσης, κίνητρο για μεγάλες επενδύσεις αποτελούν οι φοροαπαλλαγές για όσους προχωρήσουν σε επενδύσεις, με σταθερό φορολογικό συντελεστή για αρκετά χρόνια.


Επενδύσεις σε 13 τομείς

Τα σημερινά 8 καθεστώτα ενισχύσεων θα αυξηθούν σε 13, με κάθε θεματική να αφορά συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως:

 1. πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός
 2. κυκλική οικονομία
 3. στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0)
 4. ψηφιακός μετασχηματισμός 
 5. αύξηση της απασχόλησης
 6. ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή
 7. τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 8. προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
 9. ενίσχυση της εξωστρέφειας
 10. ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
 11. αγροδιατροφή
 12. ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
 13. ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και δίκαιη μετάβαση

Κάθε επιχείρηση που θέλει να υλοποιήσει μια επένδυση, θα μπορεί να επιλέξει μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο, εάν το επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες, να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού καθεστώτων. Επίσης, προβλέπεται να δοθεί ευελιξία μεταφοράς πόρων από το ένα θεματικό καθεστώς στο άλλο, ή και ακόμα να υπάρχει στοχευμένη προώθηση ενός καθεστώτος, αν διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας που αφορά, θα πρέπει να ενισχυθεί με νέες επενδύσεις.


Ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο σε 60 ημέρες

Μάλιστα, προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, με στόχο ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς να μην ξεπερνά τις 60 ημέρες.

 • Κάθε επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό άνω του 1 εκατ. ευρώ θα ανατίθεται ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω του 1 εκατ. ευρώ, ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε ορκωτό είτε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που ανήκει. Στην περίπτωση που επιλέξει τις υπηρεσίες της περιφέρειας, θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η υπηρεσία θα πρέπει να έχει αξιολογήσει την επενδυτική πρόταση εντός 45 ημερών. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει, τότε αυτομάτως η αίτηση θα μεταπίπτει σε ορκωτό, ο οποίος θα πρέπει να την αξιολογήσει εντός 8 ημερών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση