Η VK PREMIUM παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και πλήρως τεκμηριωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές υπηρεσίες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

  • Στρατηγικός και επιχειρησικός σχεδιασμός – Business Plans
  • Strategic Marketing Plan
  • Οργάνωση Δικτύου Πωλήσεων
  • Οργάνωση Διαδικασιών Πωλήσεων
  • Sales Audit
  • Εκπαίδευση προσωπικού πωλήσεων
  • Sales coaching