Προϊστάμενος αποθήκης / ΚΩΔ : W.M. 1116 – ΕΚΛΕΙΣΕ –

Υποβολή και Διαχείριση Επενδυτικών προγραμμάτων

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, αναζητά για πελάτη της, μεγάλη εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων με έδρα τον Ασπρόπυργο.

Προϊστάμενο  αποθήκης / ΚΩΔ : W.M.  1116

 Περιγραφή θέσης, καθήκοντα

 • Η καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης
 • Η παρακολούθηση του έργου του μέσω δεικτών
 • Οι μηδενικές απώλειες και λάθη
 • Η αρμονική συνύπαρξη με την παραγωγή και τις πωλήσεις
 • Η διαχείριση κρίσεων

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση του κυκλώματος αποθήκευσης-διανομής
 • 5ετής εμπειρία στο συσκευασμένο τρόφιμο
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης ανθρώπων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση λειτουργίας αποθήκης με πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα wms
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών
 • Σπουδές τεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή εργοστασίου

Παρέχονται:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικών (να αναγράφεται ο κωδικός W.M.  1116):

μέσω e-mail  στο: humanresources@vkpremium.com

Θα απαντούνται μόνο τα σχετικά με την αγγελία βιογραφικά