ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- (ΚΩΔ: ΣΕΛ0921)

Καριέρα

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εταιρείες και οργανισμούς, επιδιώκει την άμεση πρόσληψη Λογιστή – Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων.

Αρμοδιότητες:

Ως Λογιστής της VK PREMIUM:

 • Ενημέρωση και παρακολούθηση λογιστικού κυκλώματος με τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας (δημιουργία reports και οικονομικών καταστάσεων για παρακολούθηση οικονομικής πορείας, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ & παρακρατούμενων φόρων, παρακολούθηση υπολοίπων, τραπεζικών κινήσεων και καρτελών πελατών – προμηθευτών, προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων & μισθοδοσίας προσωπικού)

Ως Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων:

 • Επικοινωνία με λογιστήρια εταιρειών για τη συλλογή, επεξεργασία & διαχείριση στοιχείων εταιρειών-πελατών (λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοσίας) στα πλαίσια
 • Συλλογή δικαιολογητικών (τιμολόγια, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, τρόπους εξόφλησης κ.α.), Επεξεργασία και έλεγχος λογιστικών εγγραφών
 • Ανάλυση και επεξεργασία ισολογισμών, ισοζυγίων και αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και φορολογικών εντύπων (Ε3, Ν, Ε1, κ.α.)
 • Καταχώρηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Παρακολούθηση της καθημερινής ροής πληροφοριών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε  λογιστικό/φοροτεχνικό γραφείο ή (οργανωμένο) λογιστήριο εταιρείας.
 • Προϋπηρεσία και γνώση προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Άριστη γνώση του κυκλώματος λογιστικών & φορολογικών εργασιών για διπλογραφικά & απλογραφικά βιβλία 
 • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδική σκέψη προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια  
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel, κλπ) και ΠΣΚΕ (ιδανικά).
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: hr@vkpremium.com αναφέροντας τον κωδικό ΣΕΛ0921