ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- (ΚΩΔ: ΣΕ0721)

Αναμένεται νέος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ποσοστά ενισχύσεων έως 55%

Η VK PREMIUM BUSINESS CONSULTANTS επιδιώκει την άμεση πρόσληψη Λογιστή – συμβούλου επενδυτικών προγραμμάτων για πλήρη απασχόληση.

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία με λογιστήρια εταιρειών για τη συλλογή και επεξεργασία & διαχείριση στοιχείων εταιρειών-πελατών (λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοσίας)
 • Οργάνωση και συντονισμός εργασιών λογιστηρίων εταιρειών, προδιαγραφών προγραμμάτων & αρμόδιων υπηρεσιών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και την ολοκλήρωση των έργων
 • Συλλογή δικαιολογητικών (τιμολόγια, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, τρόπους εξόφλησης κ.α.), Επεξεργασία και έλεγχος λογιστικών εγγραφών.
 • Ανάλυση και επεξεργασία ισολογισμών, ισοζυγίων και αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και φορολογικών εντύπων (Ε3, Ν, Ε1, κ.α.).
 • Καταχώρηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Παρακολούθηση της καθημερινής ροής πληροφοριών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε  λογιστικό/φοροτεχνικό γραφείο ή (οργανωμένο) λογιστήριο εταιρείας.
 • Προϋπηρεσία και γνώση προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Άριστη γνώση του κυκλώματος λογιστικών & φορολογικών εργασιών για διπλογραφικά & απλογραφικά βιβλία 
 • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδική σκέψη προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια  
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel, κλπ) και ΠΣΚΕ (ιδανικά).
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων.
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: hr@vkpremium.com αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΣΕ0721.