ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΩΔ: BC0921)

Πρόσληψη

Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων επιθυμεί να προσλάβει άμεσα η VK PREMIUM, δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων για full time απασχόληση.

Αρμοδιότητες:

 • Mελέτη και ανάλυση προκηρύξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ.)
 • Επικοινωνία και ενημέρωση/προ αξιολόγηση των πελατών που αφορά το κάθε πρόγραμμα
 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων εταιρειών-πελατών, προκειμένου για τη σύνταξη και υποβολή μελέτης και business plan
 • Παρακολούθηση της καθημερινής ροής πληροφοριών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
 • Επικοινωνία με τράπεζες και δημόσιες αρχές, όπου απαιτείται

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε  συμβουλευτική εταιρεία. Γνώση προγραμμάτων ΕΣΠΑ  θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδική σκέψη, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια.  
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel, κλπ)

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων.
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail : hr@vkpremium.com αναφέροντας τον κωδικό BC0921