12 συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις – προδημοσίευση ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων”

Δείτε τις 12 συχνότερες ερωτήσεις & απαντήσεις - προδημοσίευση ΕΣΠΑ για ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων

Μετά την πρόσφατη προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων“, προκύπτουν συχνές ερωτήσεις τις οποίες ως σύμβουλοι επιδοτήσεων επιχειρήσεων καλούμαστε να διευκρινίσουμε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Το πρόγραμμα επιδοτεί την ίδρυση και δημιουργία νέων καταλυμάτων, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, camping. Επιδοτείται και η ανακαίνιση και αποπεράτωση ημιτελών κτισμάτων για τουριστική εκμετάλλευση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου εντός διετίας, καθώς, αν δεν το κάνουν, θα χάνουν τη χρηματοδότηση.

Παρουσιάζουμε παρακάτω τις 12 συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις με βάση την προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων“.


12 συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις – Καθεστώς “Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων”

1. Σε ποιους πρέπει να απευθυνθεί ένας επενδυτής για την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου που θα ενισχυθεί από το ΕΣΠΑ;

Οι ενδιαφερόμενοι για τη ένταξη της επένδυσης θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν μηχανικό ο οποίος θα έχει την τεχνική υποστήριξη και τη μελετητική ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, έκδοση οικοδομικής άδειας, επίβλεψη και κατασκευή δομικών έργων κλπ) καθώς επίσης και για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του τεχνικού έργου.

Στη συνέχεια το γραφείο συμβούλων επιχειρήσεων θα αναλάβει τη σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης και την υποβολή της αίτησης στο καθεστώς «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» με σκοπό την επιτυχή έγκρισή του.

2. Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα ή μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές; 

Στην προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων” καθορίζεται ότι εξαιρούνται επενδυτικά χέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας. Επομένως επδοτούνται οι επειχειρήσεις που θα ιδρυθούν σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές ης Ελλάδας. 

3. Ποιος είναι ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός και το ποσοσστό επιδότησης; 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.  

Το ποσοστό επιδότησης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

4. Επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Airbnb; 

 Τα προγράμματα ΕΣΠΑ επιδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι ιδιώτες. Επομένως θα πρέπει να συσταθεί επιχείρηση η οποία να διαθέτει ενεργό ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας), στον οποίο αποτυπώνεται η τουριστική δραστηριότητα της επιχείρησης. Επίσης  με βάσει τα έως σήμερα επιδοτούμενα προγράμματα, ένα τουριστικό κατάλυμα μπορεί να επιδοτηθεί μόνο εφόσον διαθέτει ενεργό σήμα λειτουργίας EOT ή ΜΗΤΕ. 

5. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη άδειας δόμησης για την υποβολή της αίτησης; 

Για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι επενδυτές θα  πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων. 

6. Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για ενοικιαζόμενα καταλύματα (δωμάτια ή διαμερίσματα) που ανήκουν στην κατηγορία 2 αστέρων

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης. To επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά τη δημιουργία ενοικιαζόμενων καταλύμάτων που ανήκουν στην κατηγορία 4 κλειδιών και άνω. 

7. Υπάρχει οικόπεδο με άδεια δόμησης για δύο τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα η ανέγερση των δύο κατοικιών;

 Η επένδυση για την ανέγερση δύο κατοικιών δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επένδυση θα πρέπει να αφορά τη δημιουργία τουλάχιστον τριών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. 

8. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης;

Ναι, οι επενδυτές που θα συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση. 

9. Επιδοτείται η αγορά του οικοπέδου όπου θα δημιουργηθεί η επιδοτούμενη τουριστική επιχείρηση;

Δεν επιδοτείται η αγορά οικοπέδου. Επιδοτούνται δαπάνες όπως η ανέγερση ή αποπεράτωση του κτηρίου, εγκαταστάσεις και περιβάλλον Χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, δαπάνες προβολής, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

10. Επιτρέπεται η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση της επένδυσης; 

Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα σε Λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (πχ ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο. 

11. Μπορεί ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο που συμμετέχει σε υφιστάμενη τουριστική επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για επιδότηση που άφορά ίδρυση επιχείρησης που θα δραστηριοποιηθεί στον τουρισμό; 

Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια 

12. Ποια είναι τα βήματα για την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης;

Σε γενικές γραμμές τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

  • Σύνταξη προϋπολογισμού οικοδομής, ανάλυση δαπανών
  • Αιτήματα σε υπηρεσίες αρμόδιες για την αδειοδότηση, περιβαλλοντική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας κτλ.)
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και Business plan
  • Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
  • Υποβολή μελετών και αιτήματος για ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου στο πρόγραμμα
  • Παρακολούθηση της διαδικασίας Αξιολόγησης
  • Στην περίπτωση έγκρισης, διαχείριση του Επενδυτικού Σχεδίου έως την εκταμίευση


Δείτε όλα τα στοιχεία του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων”


Αναλαμβάνουμε την άμεση προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, έτσι ώστε να προχωρήσετε εγκαίρως στην υποβολή της αίτησής σας.


Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση