Σύμβουλοι Επιχειρήσεων VK PREMIUM για επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ