25 Μαΐου 2014

Έγκριση της Ε.Ε για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Κομισιόν έδωσε την έγκριση της για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο θα δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ολοκλήρωση υποδομών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα.
8 Μαΐου 2014

Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2014 – 2020

Εγκρίθηκε ο ελληνικός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014 - 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της συνοχής στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
13 Μαρτίου 2014

Απολογισμός: αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο – 2014

Οι αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο για την πρώτη περιόδο του 2014, στα 4 δις. ευρώ με αύξηση 372%
1 Μαρτίου 2014

Προϋποθέσεις ένταξης στην διαδικασία «Fast Track»

Ο Νόμος 3894/10, αλλά και ο Ν. 4072/2012 έχουν ώς στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα έχουν σημαντικά και μεγάλης έκτασης αποτελεσματα στην εθνική οικονομία.
31 Ιανουαρίου 2014

Υποβολή αιτήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, Α κύκλος 2014

Η υποβολή αιτήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, Α κύκλος 2014, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014. Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 60%.Η τελική ημερομηνία υποβολής έχει μετατεθεί 2 μήνες νωρίτερα.
15 Ιανουαρίου 2014

Κατευθύνσεις και αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στην πρόταση που έκανε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ, αναφέρθηκαν οι κατευθύνσεις και η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020.
23 Οκτωβρίου 2013

Λήξη υποβολής προτάσεων για το «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

Εληξε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ. Στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, υποβλήθηκαν συνολικά 552 προτάσεις.
4 Σεπτεμβρίου 2013

Αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχετικά με τα αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το 40% των υποβληθησών αιτήσεων, δηλαδή 2.444 αιτήσεις από τις 6954 συνολικά, εντάσσονται στο πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
17 Ιουνίου 2013

Έναρξη αιτήσεων για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Εγινε η έναρξη αιτήσεων για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια για την ένταξή τους στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’, 18-04-2013) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.
4 Ιουνίου 2013

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - ΤΕΠΙΧ» ενεργοποιήθηκε πρόσφατα.Tο κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις
24 Μαΐου 2013

Αυξημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αυξημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκύπτει από τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους επενδυτές.
29 Απριλίου 2013

Νέες αλλαγές στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011

Οι νέες διατάξεις που τροποποιούν σημαντικά τον Επενδυτικό νόμο 3908/2011 ψηφίστηκαν από την Βουλή. Ο Επενδυτικός νόμος 3908/2011 γίνεται φιλικότερος προς τους επενδυτές. Eντάσσονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ευεργετικές του διατάξεις.
24 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Ολοκληρώθηκε στις 16 Μαϊου 2013 το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες. Οι προτάσεις βρίσκονται σε στάδιο Αξιολόγησης.
24 Απριλίου 2013

Επιλέξιμες δραστηριότητες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται από το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενισχύονται από το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ανήκουν σε τρείς γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων: Μεταποίηση ,Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες. Αναλυτικότερα...
12 Απριλίου 2013

Μεγάλη συμμετοχή στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Μεγάλη συμμετοχή στη γυναικεία επιχειρηματικότητα παρά την οικονομική κρίση.Περίπου 7000 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά, προϋπολογισμού 217.000.000 € , VK Premium