4 Ιουλίου 2014

Aποτελέσματα Εργαλείου για τις ΜμΕ-1η περίοδος, «Ορίζοντας 2020»

Ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου η πρώτη περίοδος υποβολής για την Φάση 1 του Εργαλείου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, γνωρίζοντας τρομερή επιτυχία, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν τις 2.666 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
3 Ιουλίου 2014

Σχέδιο νόμου : Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων

Νέο σχέδιο νόμου "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού", με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.
11 Ιουνίου 2014

Nέο νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική – Logistics

Nέο νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική - Logistics κατατίθεται στην Βουλή στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου των Logistics και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών και Logistics, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
4 Ιουνίου 2014
Επιτυχία για την VK PREMIUM στο πρόγραμμα HORIZON 2020

Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν

Το Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Καινοτομούν (SME Instrument) χρηματοδοτεί καινοτόμα σχέδια από τις ΜΜΕ. 3 δις ευρώ ύψος προϋπολογισμού για την περίοδο 2014 - 2020.
29 Μαΐου 2014

Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)

Το πρόγραμμα 'Ορίζοντας 2020' (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και τη Καινοτομία. Θα καλύψει μία περίοδο επτά ετών (2014-2020) με προϋπολογισμό περίπου €80 δις, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια που σίγουρα θα προσελκύσει.
25 Μαΐου 2014

Έγκριση της Ε.Ε για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Κομισιόν έδωσε την έγκριση της για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο θα δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ολοκλήρωση υποδομών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα.
8 Μαΐου 2014

Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2014 – 2020

Εγκρίθηκε ο ελληνικός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014 - 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της συνοχής στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
13 Μαρτίου 2014

Απολογισμός: αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο – 2014

Οι αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο για την πρώτη περιόδο του 2014, στα 4 δις. ευρώ με αύξηση 372%
1 Μαρτίου 2014

Προϋποθέσεις ένταξης στην διαδικασία «Fast Track»

Ο Νόμος 3894/10, αλλά και ο Ν. 4072/2012 έχουν ώς στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα έχουν σημαντικά και μεγάλης έκτασης αποτελεσματα στην εθνική οικονομία.
31 Ιανουαρίου 2014

Υποβολή αιτήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, Α κύκλος 2014

Η υποβολή αιτήσεων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, Α κύκλος 2014, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014. Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 60%.Η τελική ημερομηνία υποβολής έχει μετατεθεί 2 μήνες νωρίτερα.
15 Ιανουαρίου 2014

Κατευθύνσεις και αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στην πρόταση που έκανε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ, αναφέρθηκαν οι κατευθύνσεις και η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020.
23 Οκτωβρίου 2013

Λήξη υποβολής προτάσεων για το «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

Εληξε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ. Στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, υποβλήθηκαν συνολικά 552 προτάσεις.
4 Σεπτεμβρίου 2013

Αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχετικά με τα αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το 40% των υποβληθησών αιτήσεων, δηλαδή 2.444 αιτήσεις από τις 6954 συνολικά, εντάσσονται στο πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
17 Ιουνίου 2013

Έναρξη αιτήσεων για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Εγινε η έναρξη αιτήσεων για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια για την ένταξή τους στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’, 18-04-2013) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.
4 Ιουνίου 2013

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - ΤΕΠΙΧ» ενεργοποιήθηκε πρόσφατα.Tο κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις