1 Μαρτίου 2013

Έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,παρέχεται επιδότηση από 40% έως 60% ανάλογα την γεωγραφική περιφέρεια, προϋπολογισμός από 20.000 – 300.000 €.
15 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα Εσπα «ολοκληρωμένης παρέμβασης στήριξης γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Το νέο πρόγραμμα Εσπα για τη στήριξη στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και απασχόληση παρέχει την δυνατότητα επιδότησης από 10.000 € έως 20.000 € μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
3 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α “Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων”

Η προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α "Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων" αυτή αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη τριετία
30 Ιανουαρίου 2013

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Προκηρύσσεται την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών ύψους 456 εκατ. Ευρώ.
19 Ιανουαρίου 2013

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, δηλαδή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.