Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Είμαστε μια συμβουλευτική εταιρία με εδραιωμένη εμπειρία και αναγνωρισμένη εξειδίκευση στην υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων (Πλαίσιο Στρατηγικών/Εμβληματικών Επενδύσεων, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κ.λπ.).

 

Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και στη βελτίωση της κερδοφορίας τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες:



Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί και να επιτύχει τους στόχους της.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση