Μοιραζόμαστε το οραμά σας για ανάπτυξη!

Στην VK PREMIUM καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που έχουν, μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου, Στρατηγικές Επενδύσεις, ΤΑΑ, κτλ.), ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans, Sales & Marketing Plans), υπηρεσιών οργάνωσης & διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και πιστοποιήσεων ISO.