Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: οδηγός επιδότησης επενδύσεων – ποσοστά & δικαιούχοι

Οδηγό επιδότησης από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή στον Οδηγό επιδότησης από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Με βάση το ΦΕΚ του Αναπτυξιακού Νόμου που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριου 2022, δημιουργήσαμε τον Οδηγό επιδότησης από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο έτσι να έχετε συγκεντρωμένα όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, για τις ενισχύσεις, τα ποσοστά που παρέχει, την ορολογία που χρησιμοποιείται, τις δραστηριότητες και επενδύσεις που ενισχύονται καθώς και πολλά άλλα.

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε για επιδοτήσεις επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ 2021-2027, έχουμε συντάξει ένα συνοπτικό οδηγό για τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αφορά σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια από επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 75% και εξαρτάται από την περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.


Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: οδηγός επιδότησης – ποσοστά & δικαιούχοι

 

Τι είναι ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, για το 2023 μετά, είναι το κύριο κρατικό επενδυτικό κίνητρο που έχει θεσπιστεί με σκοπό να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός ιδανικού επενδυτικού κλίματος και ανάπτυξης για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4887/2022 συγκριτικά με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 περιέχει ορισμένες καινοτόμες και βελτιωτικές τροποποιήσεις, όπως η σύσταση 13 καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Επιμέρους στόχοι

 • Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους
 • Επίτευξη ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων
 • Η πράσινη μετάβαση
 • Δημιουργία οικονομιών κλίμακας
 • Στήριξη καινοτόμων επενδύσεων
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
 • Στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
 • Ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)
 • Περαιτέρω ενίσχυση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας


Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Βασικές καινοτομίες

Δημιουργούνται ειδικά καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων τα οποία έχουν θεματική εξειδίκευση, δηλαδή ενισχύουν συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων ή κλάδους δραστηριοτήτων.

Θεσπίζονται αυξημένα ποσοστά κατά 5%-25% στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων σε σχέση με τον παλαιό χάρτη.

Προβλέπονται βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που αιτούνται ενύσχυσης από τον Αναπτυξαικό Νόμο, όπως:

 • Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 45 ημερών από την λήξη του καθεστώτος.

Επίσης διαμορφώνεται συγκριτικός πίνακας με βάση την βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων και το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης που θα καθορίζεται στις προκηρύξεις των καθεστώτων που προβλέπουν την συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις που υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια στην περιοχή της Θράκης και στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλούπολη) απολαμβάνουν το προνόμιο του συνδυασμού της ενίσχυσης της επιχορήγησης και φορολογικής απαλλαγής.

Ενσωματώνονται νέοι επιλέξιμοι κλάδοι και οικονομικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβάνονται νέες επιλέξιμες δραστηριότητες όπως ο εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων, οι εγκαταστάσεις αγροτουρισμού, οινοτουρισμού, γεωτουρισμού και καταδυτικού τουρισμού.

Εισάγονται νέες κατηγορίες δαπανών Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων που σχετίζονται με την έρευνα και καινοτομία, βιομηχανική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή ενέργειάς υψηλής απόδοσης, παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, αποκατάσταση μολυσματικών χώρων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, επαγγελματική κατάρτιση.


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας ενημερώσουμε άμεσα & δωρεάν, αν η επιχείρησή σας δικαιούται επιδότηση από τα ενεργά και αναμενόμενες επιδοτήσεις από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. 

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

Back to top


Ορολογίες

Οι προκηρύξεις των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα, περιέχουν ορισμένους όρους οι οποίοι πιθανόν  να μην είναι κατανοητοί, οπότε στον οδηγό ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου ετοιμάσαμε ορισμένες εξηγήσεις σχετικά με τις βασικές έννοιες που συναντάμε.

Προϋπολογισμός έργου

Το συνολικό κόστος που έχει όλη η επένδυση που θέλει να κάνει μία επιχείρηση και για την οποία ζητάει να επιδοτηθεί. Δηλαδή πόσο κοστίζουν όλες οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες που θέλει να αγοράσει.

Δικαιούχοι

Περιγραφή των χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα ή οι εταιρείες για να έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν στο εκάστοτε πρόγραμμα. Κάθε πρόγραμμα έχει τις δικές του κατηγορίες δαπανών που επιδοτεί. Για παράδειγμα, σε κάποια προγράμματα επιδοτείται ο μισθός του προσωπικού, σε άλλα, η αγορά εξοπλισμού, σε άλλα η κατασκευή κτιρίου και φυσικά ο συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω.

Ιδιωτική συμμέτοχη

Τα χρήματα που θα χρειαστεί ο δικαιούχος (η επιχείρηση που κάνει την αίτηση) να δώσει για να κάνει την επένδυση, εκτός της επιδότησης.

Χαρακτήρας Κινήτρου

Οι κρατικές ενισχύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου λειτουργούν ως κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων.  Δεν παρέχονται για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)

Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση για ένα (1) έτος, δηλαδή για τριακόσιες (300) ημέρες, με απασχόληση οκτώ (8) ωρών ανά ημέρα εργασίας, υπολογίζεται ως μία (1) ΕΜΕ.

Έναρξη εργασιών επενδυτικού σχεδίου

Έναρξη εργασιών είναι το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν στην επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.

Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.

Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.)

Ο Χάρτης περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που έχουν οριστεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ορίζονται τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που δύνανται να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις στις περιφέρειες της Χώρας.

Επιλέξιμο κόστος

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών.

Ένταση ενίσχυσης

Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, εκφρασμένο ως ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων (άρθρο 2 παρ. 26 Γ.Α.Κ.).


Δικαιούχοι Ενισχύσεων

Ο Αναπτυξιακός Νόμος ενισχύει επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή όπως παρακάτω:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 4. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 5. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 6. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
 • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
 • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
 • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
 1. Ατοµικές επιχειρήσεις µε ανώτατο επιλέξιµο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ µόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή– πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.»


Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τα παρακάτω ποσά τα οποία καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος και τη μορφή της επιχείρησης.

 • 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 200.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).


Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στον προηγούμενο της έναρξης εργασιών της επένδυσης, οικονομικό έτος.
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο εάν αφορά μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων φορολογικών ετών.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η κατάλληλη τεκμηρίωση κατά την αίτηση στο αντίστοιχο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου έτσι ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο απόρριψης της αίτησης.


Τομείς – Οικονομικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

Τουρισμός 

 • Ίδρυση & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων και glamping.
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά προς μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια.
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια), όπως αυτές ορίζονται στο Ν.4276/2014 (Α’155).
 • Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.
 • Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού.
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον, α) φέρουν διακριτό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), iii) νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων), γ) κατατάσσονται σε κατηγορία (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.

Έρευνα και ανάπτυξη

Πρωτογενής τομέας

Μεταποίηση

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις για τη δημιουργία studios για την παραγωγή υλικού

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

Τηλεπικοινωνίες

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες.

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Καινοτομία»

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.

Υγεία και κοινωνική μέριμνα

 • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης.
 • Παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμου με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 2072/1992.
 • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας 

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών

Δραστηριότητες μουσείων

Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5, κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κλπ.

Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.

Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων.

Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων , διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.

Χονδρικό εμπόριο

 • Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, μόνο για το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφια».
 • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών) που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
 • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή για επενδύσεις που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
 • Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη, για επενδύσεις που υλοποιούνται μόνο στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Υποδομές

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων).
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων.
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης . Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 40 θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών του κτιρίου.
 • Υπηρεσίες επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές.

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics).

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Παραγωγή, μετάδοση, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

 • Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
 • Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 • Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης
 • Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 • Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
 • Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 • Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.


Είδη ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή: Υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία καλύπτει το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται σε ποσοστά επί των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως παρουσιάζονται στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το Καθεστώς Ενίσχυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Οι τρεις (3) πρώτες ενισχύσεις παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη (4η) παρέχεται αυτοτελώς.


Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να ξεπερνούν το:

 • 60% για ξενοδοχεία
 • 60% για επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια
 • 70% για υπηρεσίες logistics
 • 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
 • 40% για επενδυτικά σχέδια εκτός των ανωτέρω

Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Εκσυγχρονισμός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια)

Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Το ανώτατο ποσοστό των άυλων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις ΜμΕ και το 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις παραπάνω περιπτώσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η αύξηση του αριθμού εργαζομένων να αποτυπώνεται σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε σχέση με την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 2. Όλες οι θέσεις εργασίας να καλυφθούν εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της επένδυσης.
 3. Η δημιουργία κάθε νέας θέσης εργασίας μέσω της επένδυσης θα πρέπει να διατηρείται για τις μεγάλες επιχειρήσεις για περίοδο πέντε (5) ετών, για τις μεσαίες επιχειρήσεις για περίοδο τεσσάρων (4) ετών και για τις μικρές επιχειρήσεις για περίοδο τριών (3) ετών ξεκινώντας από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.


Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία
 • Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση


Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ειδικά για τις περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον Ν.4759/2020 (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλούπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις συνδυασμός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.

Στις μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιοχές της Αττικής οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή .

Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τα 100 εκατομμύρια ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου.

Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.


Ποσοστό ενισχύσεων ανά μέγεθος εταιρείας

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ
% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Επιχορήγηση 80% του ΧΠΕ*
Φορολογική απαλλαγή ή leasing ή μισθολογικό κόστος 80% του ΧΠΕ* 80% του XΠΕ* 100% του ΧΠΕ

*Ποσοστό ενίσχυσης 100% για όσα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε:

 • Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
 • κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.


Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

 • 10 εκ. ευρώ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο
  • 5 εκ. ευρώ για το καθεστώς «Νέον Επιχειρείν»
 • 20 εκ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση
 • 30 εκ. ευρώ για όμιλο εταιρειών σε συνδυασμό με τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες

Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για χρονική περίοδο 3 ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού


13 νέα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων Αφορούν τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες και εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες, συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων Έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Νέο Επιχειρείν Αφορούν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και  στην εφοδιαστική αλυσίδα.
4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). (Κοζάνη – Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη)
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία Συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία Αφορούν στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα Εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια Αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες.
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων Αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.
11. Μεγάλες επενδύσεις Αφορούν την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας Εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).
13. Επιχειρηματικότητα 360ο Αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας , της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας , της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού


Η ενημέρωση για την ενεργοποίηση των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis


Πώς γίνεται η καταβολή των ενισχύσεων από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά.

Επιχορήγηση

Περιλαμβάνει καταβολές:

 • Σε ποσοστό 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης με την ανάδειξη ανάλογων δαπανών για το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης
 • Ποσό που ανέρχεται μέχρι το 50% ή το 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μετά από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο, μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.
 • 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, εφόσον πιστοποιηθεί το 100% του κόστους της επένδυσης

 Φορολογική απαλλαγή

 • Με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου με την έκδοση απόφασης εντός 30 ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από περιορισμούς.
 • Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

 • Έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού
 • Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 • Έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.
 • Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.


Ποια είναι η διαδικασία Υπαγωγής των Επενδυτικών Σχεδίων

Υποβολή

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

 1. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.
 2. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.
 3. Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας:

 • 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,
 • 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων, ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους, είτε με διοικητικό έλεγχο, είτε με επιτόπιο.

Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

 1. Ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης 
 2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, εντός προθεσμίας 40 ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.


Ο ρόλος του Συμβούλου επιχειρήσεων για την ενίσχυση από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Η διαδικασία υποβολής, παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού φακέλου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη αποτελεί μια περίπλοκη υπόθεση.

Στο πρώτο και κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας, ο σύμβουλος διαθέτει την εμπειρία, ώστε να κρίνει άμεσα εάν ο επενδυτής δικαιούται να κάνει αίτηση. Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, ο εξειδικευμένος σύμβουλος αναλαμβάνει την σύνταξη και την υποβολή της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του συμβούλου μεγιστοποιούν τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης, καθώς δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα, στην ακρίβεια και στην πληρότητα των δικαιολογητικών.

Βασικό σημείο αποτελεί η Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου, η αναλυτική αναφορά του τι περιλαμβάνει η επένδυση, γιατί είναι σημαντική, με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την επένδυση, κλπ.

Το επόμενο σημαντικό κομμάτι, είναι η περιγραφή των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητή και να τεκμηριώνει το κόστος και τους στόχους της επένδυσης. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου, ο σύμβουλος είναι ικανός να τεκμηριώσει με απλό, κατανοητό και πειστικό τρόπο το επενδυτικό σχέδιο που επιθυμεί να υλοποιήσει ο επενδυτής διότι, κυρίως, το έχει κάνει πολλές φορές στην επαγγελματική του ζωή και ξέρει να στοχεύει εκεί που πρέπει και να μεταδίδει στον αξιολογητή την πληροφορία που ψάχνει.

Τέλος, μία αξιόπιστη συμβουλευτική εταιρεία παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της υλοποίησης, ελέγχει ότι θα πραγματοποιηθούν σωστά και εγκαίρως οι πληρωμές και οι εκταμιεύσεις, καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο βήμα προς βήμα, επιβλέπει την ορθότητα των εγγράφων, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον φορέα ελέγχου και είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ζητήματα που τυχόν προκύψουν.

Παρακολουθούμε συνεχώς τις ενημερώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τα ενεργά προγράμματα ενίσχυσης από τον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορείτε να ενημερωθείτε από την θεματική ενότητα “Νέος Αναπτυξιακός Νόμος”.

VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων συμβάλλει καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των επιχειρήσεων. Με 16 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, διερευνά τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων για επενδυτικά κίνητρα.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλ. κέντρο:   210 6835560, 210 6835551

Για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο newsletter ή ακολουθήστε μας στο Linkedin & Facebook.

Back to top

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση


Κατεβάστε τον οδηγό για το Νέο Αναπτυξικό Νόμο σε μορφή PDF