Αναπτυξιακός Νόμος

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4887/2022 παρέχει επιδοτήσεις με ποσοστά έως 75% για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση επιχειρήσεων στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας.  

Μαζί με το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα από τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας καθώς προβλέπει σημαντικά επενδυτικά κίνητρα με τη μορφή επιδότησης, φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης του leasing και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

O «Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (ΦΕΚ 16/Α/4.2.2022) αντικαθιστά το πλαίσιο ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων για την αίτηση

Ανάλογα με το αν μια επιχειρήση χαρακτηρίζεται ως μικρή, πολύ μικρή, μεσαία ή μεγάλη, ο νέος Αναπτυξιακός νόμος ορίζει ένα ελάχιστο ύψος του επιδοτούμενου προϋπολογισμού.

Πολύ μικρή επιχειρήση χαρακτιρίζεται μια επιχείρηση που απασχολεί έως 10 εργαζομένους, μικρή είναι η επιχειρήση που απασχολεί από 10 έως 49 εργαζομένους και έχει έως 10 εκ. ευρώ τζίρο, μεσαία είναι η επιχειρήση που απασχολεί από 50 έως 249 εργαζομένους και έχει άνω των 10 εκ. ευρώ τζίρο, ενώ μεγάλη είναι η επιχειρήση που απασχολεί περισσότερους από 251 εργαζομένους.

Επομένως, ο αναπτυξιακός νόμος καθορίζει το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων για τα οποία μπορεί να γίνει αίτηση όπως παρακάτω:

 • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000 ευρώ  για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 50.000 ευρώ  για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Όλες οι μορφές επιχειρήσεων μπορούν να επιδοτηθούν από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο υπό προϋποθέσεις.

Ο νόμος επίσης προβλέπει και ορισμένες εξαιρέσεις όπως οι επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf), οι προβληματικές επιχειρήσεις, κτλ.

Βασικές καινοτομίες του νέου Αναπτυξιακού είναι:

 1. Η αξιοποίηση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της Ε.Ε. (651/2014), με βάση τον οποίο μπορούν να υπαχθούν σε κρατικές ενισχύσεις επενδυτικά σχέδια που αφορούν έρευνα-καινοτομία, προστασία του περιβάλλοντος ή με κοινωνικό πρόσημο (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία).
 2. Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων εντός 60 ημερών
 3. Ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων προβλέπει αυξημένα ποσοστά επιδοτήσεων έως 75%.


Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ενισχύονται οι επενδύσεις που ανήκουν στους παρακάτω τομείς της οικονομίας:

 • Τουρισμός
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Πρωτογενής τομέας
 • Μεταποίηση
 • Παραγωγή, μετάδοση, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Χονδρικό εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων
 • Αποθήκευση και logistics
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Ενημέρωση και επικοινωνία
 • Διασκέδαση και ψυχαγωγία
 • Παροχή προσωπικών υπηρεσιών
 • Υγεία και κοινωνική μέριμνα
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Ταχυδρομικές δραστηριότητες
 • Κλάδος χονδρικού εμπορίου καυσίμων (μόνο για νησιά και για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης)
 • Κλάδος παροχής νερού- επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Δραστηριότητες μηχανικών


Ενδεικτικές δραστηριότητες επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Οπτικοακουστική Βιομηχανία

 • Δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων “studios” για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, video, τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων

Τουρισμός

 • Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*
 • Ίδρυση και επέκταση camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Τουριστικές Εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης – spa)

R & D

 • Έρευνα και ανάπτυξη

Αθλητισμός – Ευεξία – Υγεία

 • Γήπεδα (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.
 • Κολυμβητήρια (πισίνες)
 • Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
 • Κέντρα ευγηρίας

Μεταποίηση

 • Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
 • Παραγωγής ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς
 • Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών
 • Ποτοποιία – Ζυθοποιία – Μικροζυθοποιία
 • Παραγωγή Οίνου, επέκταση μονάδας οινοποιείου & αποστακτηρίου
 • Μονάδες εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού
 • Μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων
 • Σφαγεία, τεμαχιστήρια
 • Μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης
 • Μονάδες παραγωγής ζωωτροφών για ζώα συντροφιάς

Φάρμακα

 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων
 • Παραγωγή βιολογικών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή αιθερίων ελαίων
 • Μονάδες επεξεργασίας για τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης

Αποθήκευση

 • Υπηρεσίες Αποθήκευσης
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης – parking. Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση
  ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας
  σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που
  επιβάλλει ο Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των
  μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του
  κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων
  σταθμών αυτοκινήτων

 

Βιομηχανία

 • Μονάδες παραγωγής εξοπλισμών τηλεματικής
 • Παραγωγή προφίλ και επεξεργασία λαμαρίνας με ψυχρή έλαση
 • Παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου
 • Μονάδες παραγωγής τσιµέντου
 • Παραγωγή λιπασμάτων

 


Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης ή κινήτρου και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας


Ποια είναι τα μέγιστα ποσά επιδότησης που δίνει ο νέος Αναπτυξιακός νόμος

Τα μέγιστα ποσά επιδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, όπως παρακάτω:

α) έως 3.000.000 €  για μικρές επιχειρήσεις (απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και έχουν έως 10 εκ. ευρώ τζίρο).

β) για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό και έχουν άνω των 10 εκ. ευρώ τζίρο):

 • έως 5.000.000 € (Φορολογική απαλλαγή)
 • έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας)


Είδη ενισχύσεων – ανώτατα ποσοστά επιδότησης έως 75% – Αναπτυξιακός 4887/2022

Οι επενδύσεις που υπάγονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο ενισχύονται με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα παραπάνω είδη ενισχύσεων πλην της επιδότησης.

Επιπλέον προβλέπεται ότι παρέχεται και η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για τις αιτήσεις στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

Όπως βλέπουμε στον παρακάτω νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ορίζονται πολύ ελκυστικά ποσοστά επιδότησης έως 75% για την περίοδο 2022-2027:

 • Ποσοστό επιδότησης έως 75% για τις μικρές επιχειρήσεις
 • Ποσοστό επιδότησης έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • Ποσοστό επιδότησης έως 70% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ημερομηνία ενημέρωσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων: 26/7/2022

Ποσοστό ενισχύσεων ανά μέγεθος εταιρείας 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ
% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Επιχορήγηση 80% του ΧΠΕ*
Φορολογική απαλλαγή/ leasing/ μισθολογικό κόστος 80% του ΧΠΕ* 80% του XΠΕ* 100% του ΧΠΕ

 

Ποσοστό επιδότησης 100% – Προϋποθέσεις

*Να σημειώσουμε ότι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ορίζει ποσοστό επιδότησης 100% του ΧΠΕ (Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων) για όσα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε:

 • Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα
 • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
 • κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων)
 • περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.


Πότε μπορεί να γίνει αίτηση για επιδότηση

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελείται από 13 θεματικά καθεστώτα δηλαδή από 13 επιδοτούμενα προγράμματα, το καθένα από τα οποία ενισχύει συγκεκριμένα είδη επιχειρήσεων και κλάδους της οικονομίας. Το κάθε καθεστώς έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό ανά έτος και συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων. 

Να σημειώσουμε ότι δεν θα προκηρυχθούν αυτόματα και τα 13 καθεστώτα. Η προκήρυξή τους θα γίνεται σταδιακά και η σειρά προκήρυξής τους θα καθορίζεται από τους επενδυτικούς στόχους του οικονομικού επιτελείου. 

Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνουν πως θα προσφερθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από το ένα θεματικό καθεστώς στο άλλο, ή και ακόμα να υπάρχει στοχευμένη προώθηση ενός καθεστώτος, αν διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας που αφορά, θα πρέπει να ενισχυθεί με νέες επενδύσεις.

Κάθε περιόδος υποβολής αιτήσεων ονομάζεται και “κύκλος”, οπότε έχουμε τον Α΄, Β΄κύκλο, κτλ. 

Επομένως η αίτηση για επιδότηση μπορεί να γίνει μόνο στην ανακοινωμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο συγκεκριμένο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Για παράδειγμα το καθεστώς “Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα” είναι ενεργό για υποβολή αιτήσεων από την 1η Ιουνίου έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023


Συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.


Δαπάνες που επιδοτούνται

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος επιδοτεί πολλά είδη δαπανών που αφορούν τα κτίρια, τα μηχανήματα, το εξοπλισμό αλλά και την πρόσληψη νέων εργαζομένων. Οι δαπάνες διακρίνονται σε Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων και σε Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να ξεπερνούν το:
  • 60% για ξενοδοχεία
  • 60% για επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια
  • 70% για υπηρεσίες logistics
  • 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
  • 40% για επενδυτικά σχέδια εκτός των ανωτέρω
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό


2. Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία
 • Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση


Πότε μπορεί να γίνει η έναρξη εργασιών για τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια; 

Η έναρξη εργασιών των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.


Συνοπτικός πίνακας ανακοινωμένων καθεστώτων

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων Αφορούν τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες και εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες, συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων Έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Νέο Επιχειρείν Αφορούν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και  στην εφοδιαστική αλυσίδα.
4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). (Κοζάνη – Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη)
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία Συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία Αφορούν στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα Εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια Αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες.
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων Αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.
11. Μεγάλες επενδύσεις Αφορούν την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας Εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).
13. Επιχειρηματικότητα 360 Αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας , της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 25/05/2023


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της VK PREMIUM αποτελούν στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, καθώς έχουν πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων έως την ολοκλήρωσή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση