Αναπτυξιακά προγράμματα – Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός Νόμος – ΤΑΑ

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με την πολυετή της εμπειρία και το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό μεγιστοποιεί τη δυνατότητά σας να ενταχθείτε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που σας ταιριάζει, είτε πρόκειται για νέα επιχείρηση, είτε για υφιστάμενη επιχείρηση, είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας.

Υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων και διαχειρίσης επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, ΤΑΑ, Στρατηγικές Επενδύσεις)

Η VK PREMIUM υποστηρίζει τα επενδυτικά σχέδια των πελάτων της και προτείνει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία ταιριάζουν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής της.

Γνωρίζουμε τις ιδιατερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε αναπτυξιακού προγράμματος, έτσι ώστε να παρέχουμε αξιόπιστη υποστήριξη κατά την υποβολή της αίτησης στοχεύοντας πάντα στην έγκριση του επενδυτικού σχεδίου προς επιδότηση. 

Καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις στα νεα προγράμματα ΕΣΠΑ για την υλοποίηση έργων πράσινης ανάπτυξης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας, προετοιμάζοντας έτσι την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων.

Εδεικτικές υπηρεσίες που παρέχουμε στα πλαίσια της υποβολής και διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι:

 • Προαξιολόγηση και εκτίμηση βαθμολογίας που μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτή-φορέα της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.
 • Σύνταξη και Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ηλεκτρονική υποβολή στο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάθεση έντυπου φακέλου).
 • Καθοδήγηση των πελατών μας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου, με μεθοδικότητα ώστε να ολοκληρώνεται η επένδυση στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της, με τη μέγιστη απορρόφηση επιδότησης ΕΣΠΑ και την καλύτερη χρηματοροή για την επιχείρησή τους.
 • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
 • Σύνταξη του επιχειρηματικού πλάνου (Business Plan)
 • Aνάλυση της αγοράς στην οποία στοχεύει η επενδυτική πρόταση, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και στην πρωτοτυπία της δράσης που θα προσφέρει στην αγορά αυτή.
 • Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού έργου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση:

 • στην αρτιότητα (Excellence) της πρότασης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου
 • στην αποδοτικότητα της Υλοποίησης (Implementation) της πρότασης
 • στην παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης
 • στην ανίχνευση, τεκμηρίωση και διαμόρφωση της τελικής αίτησης

Η VK PREMIUM με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του προγράμματος επιδοτήσεων ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και του Αναπτυξιακού Νόμου, έχει 98% επιτυχία στην έγκριση της υποβαλλόμενης αίτησης.