13 Μαΐου 2024

Xρηματοδότηση δράσεων ESG για την εφαρμογή της οδηγίας CSRD από ΜμΕ & μεγάλες επιχειρήσεις

Η εφαρμογή δράσεων ESG καθώς και υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας CSRD αποκτά ολοένα περισσότερη σημασία καθώς θα είναι σταδιακά υποχρεωτική για την πλειοψηφία των Ελληνικών επιχειρήσεων. Πολλές δράσεις ESG χρηματοδοτούνται, επομένως διευκολύνουν την προετοιμασία των επιχειρήσεων στην εφαρμογή της νέας οδηγίας.
22 Απριλίου 2024

Χρηματοδότηση μελετών ISO και δράσεις ESG

Τα αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης) ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων και επιδοτούν δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών, προπαρασκευαστικές ενέργειες, επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού, στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης.
15 Νοεμβρίου 2023

Ομιλία του CEO της VK PREMIUM με θέμα “Incentives for Sustainable Investments”

Ο CEO της VK PREMIUM, στο πάνελ συζήτησης που συμετείχε, μίλησε για τα "Incentives for Sustainable Investments" στα πλαίσια της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το Ελληνολλανδικό Επιμελητήριο.