23 Σεπτεμβρίου 2022

Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ της εταιρείας CMC Μεσσήνης για την παροχή μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού

H VK PREMIUM ως σύμβουλος ανάπτυξης συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή έγκριση της επιδότησης και στην υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου της CMC Μεσσήνης
20 Ιουνίου 2022

Επιδότηση ΕΣΠΑ για τουριστική μονάδα με ανεξάρτητες πολυτελείς κατοικίες – Villas Vento Lefkada

Δείτε πως η VK PREMIUM ως σύμβουλος ανάπτυξης συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή έγκριση της επιδότησης ΕΣΠΑ στην εταιρεία Villas Vento Lefkada για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας με ανεξάρτητες πολυτελείς κατοικίες στη Λευκάδα.
11 Μαΐου 2022

Aνάπτυξη και εκσυγχρονισμός της εταιρείας CALLISTA μέσω επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ

H VK PREMIUM ως σύμβουλος ανάπτυξης συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή έγκριση της επιδότησης και στην υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου της CALLISTA, στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
29 Μαρτίου 2022

Aνάπτυξη και εκσυγχρονισμός της εταιρείας STYLE DOORS μέσω επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ

H VK PREMIUM ως σύμβουλος ανάπτυξης συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή έγκριση της επιδότησης και στην υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου της STYLE DOORS.