Curity Pharma: χρηματοδότηση επένδυσης φαρμακευτικής κάνναβης από το Τ.Α.Α & Αναπτυξιακό Νόμο

Στα πλαίσια της εξειδικευμένης υποστήριξης επενδύσεων φαρμακευτικής κάνναβης, υποστηρίξαμε την επένδυση της Curity Pharma για τη δημιουργία της πρώτης υβριδικής θερμοκηπιακής εγκατάστασης φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη, επένδυσης συνολικού ύψους 20 εκ. ευρώ περίπου.

Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε με επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο και ταυτόχρονα εντάχθηκε στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

 

Η Curity Pharma είναι μια φαρμακευτική εταιρεία που ειδικεύεται στη φαρμακευτική κάνναβη η οποία έχει ως στόχο να γίνει παραγωγός και διανομέας προϊόντων ιατρικής κάνναβης με την καλύτερη ποιότητα σε όλη την Ευρώπη. Η Curity Pharma έχει δεσμευτεί να προωθήσει την έρευνα και την ανάπτυξη του φυτού της κάνναβης στην Ευρώπη, ώστε να παρέχει νέα και καινοτόμα ιατρικά προϊόντα στο κοινό.

Η πρώτη υβριδική θερμοκηπιακή εγκατάσταση φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη βρίσκεται στη Λάρισα. Στις εγκαταστάσεις της η Curity Pharma θα παράγει προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης τα οποία αναμένεται να έχουν ευεργετική επίδραση σε πληθώρα ασθενών.

Η εταιρεία παράλληλα με τη δράση της εντός της χώρας μας αναπτύσσει και στρατηγικές συνεργασίες και κοινοπραξίες, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου η ιατρική κάνναβη είναι νόμιμη, για σκοπούς τοπικής διανομής.


Πως η επιδότηση συνέβαλε στους στόχους της εταιρείας  

Η επιδότηση βοήθησε να υλοποιηθεί επένδυση σε συνολική έκταση 67 στρεμμάτων, με την παραγωγική μονάδα να καταλαμβάνει έκταση 1.800 τ.μ.

Η συγκεκριμένη μονάδα χωρίζεται σε δυο κεντρικές γραμμές παραγωγής προϊόντων, εισπνοής και κατάποσης, άρτια εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, με σκοπό την παρασκευή και τη συσκευασία φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Η Curity Pharma στοχεύει στην παραγωγή 8 διαφορετικών προϊόντων, τα οποία θα επιτρέψουν στους ιατρούς να συνταγογραφήσουν το πιο κατάλληλο σκεύασμα με βάση τις άμεσες, αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες των ασθενών.

Στο άμεσο πλάνο της εταιρείας είναι η πρόσληψη αρχικά 60 άρτια καταρτισμένων εργαζομένων, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στο φαρμακευτικό σκέλος της παραγωγικής διαδικασίας, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης προσλήψεων και στους υπόλοιπους τομείς.

Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας συγκαταλέγεται η ανάπτυξη και νέων φαρμακοτεχνικών μορφών κάνναβης, ώστε να αποτελέσουν ένα επιπλέον πολύ χρήσιμο εργαλείο στην εργαλειοθήκη των ιατρών.

Εσωτερικό εργοστασίου φαρμακευτικής κάνναβης – Curity Pharma


Ο Ρόλος μας 

Η VK PREMIUM ως σύμβουλος ανάπτυξης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της επένδυσης καθώς ανέλαβε τη σύνταξη και προετοιμασία για την έγκριση δανείου με χαμηλότοκο επιδοτούμενο επιτόκιο από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ενώ ταυτόχρονα ανέλαβε τη σύνταξη και υποβολή αίτησης για τη λήψη επιδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Υπηρεσίες που προσφέραμε:

  • Εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο, με σκοπό την επιτυχή έγκριση των αιτήσεων προς επιδότηση. 
  • Συστηματική συνεργασία με την εταιρεία για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου business plan, το οποίο μεγιστοποίησε τις πιθανότητες έγκρισης των αιτήσεων. 
  • Ανάληψη κατάθεσης πλήρους φακέλου των αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και έγκρισή τους, εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος. 
  • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών 


Χρηματοδοτούμενες επενδύσεις 

Η εταιρεία έχει εγκριθεί για τη χρηματοδότηση των παρακάτω στοιχείων:

  • κτηριακές εγκαταστάσεις
  • έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
  • μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός
  • άυλα στοιχεία ενεργητικού κεφαλαίου (π.χ. λογισμικό)


Οφέλη από τον συνδυασμό χρηματοδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΤΑΑ

Ο συνδυασμός επιδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο και δανείου με χαμηλότοκο (επιδοτούμενου) επιτοκίου από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) είχε το μέγιστο δυνατό όφελος για την επιχείρηση, καθώς έλαβε υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας και του όγκου των παρεχόμενων προϊόντων, την ενίσχυση της φήμης και αναγνωρισιμότητας της.


Πως υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις 

Μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων. Με 17 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, είμαστε πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στις αναπτυξιακές ανάγκες και μεγιστοποιούν τα οφέλη της κάθε επιχείρησης.


Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση