Επιδοτήσεις έως 75% σε επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Επιδοτήσεις έως 55% σε επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Επιδοτήσεις έως 75% σε επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Επιδοτούνται τα επενδυτικά σχέδια για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης, τα οποία αφορούν την ίδρυση νέων καθετοποιημένων μονάδων.

Μέγιστο ποσό της επιδότησης: €5.000.000.

Ποσοστό επιδότησης: έως 75%*

*Το μέγιστο ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα με τη Περιφέρεια που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, όπως παρακάτω

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων έως 30/12/2022 για μονάδες Φαρμακευτικής Κάνναβης στο καθεστώς “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής γεωργική παραγωγή – μεταποίηση γεωργικών προϊόντων” του Αναπτυξιακού Νόμου.


Κατηγορίες Επιδοτήσεων

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται στις παρακάτω κατηγορίες ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια δημιουργίας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης:

Επιδοτούνται οι δαπάνες που σχετίζονται με την καλλιέργεια, μεταποίηση και παραγωγή των τελικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όπως:

 • Κόστος κατασκευής του κτιρίου της μονάδας
 • Κόστος των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. μηχανήματα αποξήρανσης ανθού, εκχύλισης ελαίου, μηχανήματα παραγωγής χαπιών, μηχανήματα συσκευασίας, μηχανήματα παρακολούθησης του κτιρίου CCTV, κλπ)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου

Είδη ενισχύσεων που προβλέπονται από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους για νέες θέσεις εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ θερμοκηπίου ή άλλων κτηρίων) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων.
 • Μισθολογικό κόστος
 • Εξοπλισμός και συστήματα μηχανοργάνωσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συστήματα ERP – CRM
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Η VK PREMIUM έχει μεγάλη εμπειρία στην υποβολή φακέλων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και είναι εξειδικευμένη, μεταξύ άλλων, στις επενδύσεις φαρμακευτικής κάνναβης όπου ήδη έχει 100% επιτυχία στις αντίστοιχες υποβολές σχεδίων.

Επιπρόσθετα έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες για την υποστήριξη της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων Φαρμακευτικής Κάνναβης όπως μπορείτε να διαβάσετε στο website μας www.vkmedicalcannabis.com

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.