Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 για επιχειρήσεις τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών

10 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για επιδότηση έως 65% από το Πρόγραμμα «Επιχειρώ – Εξοικονομώ»

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εμπορίου (λιανικής και χονδρικής πώλησης), άλλων υπηρεσιών και τουρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 ανέρχεται στα €176,75 εκατ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδότηση σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια κατηγορίας Ε’ έως και Ζ’ με το 60% και με το 40% σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων κατηγορίας Γ’ έως και Δ,’ καθώς και σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μη κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου άμεσης αξιολόγησης (FIFO).

Από 12/3/2024 η έναρξη υποβολής αιτήσεων για επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ.

Λήξη υποβολής προτάσεων: Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμου. (Το πρόγραμμα έλαβε παράταση).


Φόρμα Προαξιολόγησης

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων σε video


Επιδοτούμενες δραστηριότητες για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 (ενδεικτικά)

Με βάση το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» επιδοτούνται υφιστάμενες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που έχουν δραστηριότητες όπως:

Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο

 • Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών
 • Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
 • Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 • Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 • Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

Τρόφιμα

 • Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
 • Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
 • Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
 • Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών γλυκών μπισκότων βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών
 • Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
 • Παραγωγή μπισκότων
 • Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας
 • Παραγωγή κουλουριών και πιτών
 • Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

Υπηρεσίες

 • Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες
 • Παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου), για ψύξη
 • Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων
 • Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων & αγροτικών προϊόντων
 • Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας
 • Υπηρεσίες parking
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης (1ης, 2ης & 3ης βαθμίδας)
 • Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ.) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης
 • Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
 • Συνεργεία μηχανοκίνητων οχημάτων


Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής στο “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 έχουν μόνο τα παραπάνω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή  υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις  του ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών   ή  αυτά που  δεν  έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση, δεν ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες.

Επιδοτούμενες επιχειρήσεις τουρισμού

 • Ξενοδοχεία
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Τουριστικές επαύλεις
 • Κάμπινγκ

Επιλέξιμοι ΚΑΔ Τουρισμού

 • 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
 • 55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής. (εξαιρείται ο ΚΑΔ 55.20.19)
 • 55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης – κάμπινγκ.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι για την επιδότηση “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες:

 • δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ
 • είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
 • έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες (για τις επιχειρήσεις τουρισμού)


Ποσοστό επιδότησης – επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

 • για τον κλάδο του τουρισμού ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ 
 • για τους λοιπούς κλάδους ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ 

Προσοχή:

Για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό έως 150.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και έως 80.000 ευρώ για τους κλάδους του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το ΠΕΑ του κτιρίου/των κτιρίων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ή η Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, δίνεται αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης για την προσκόμισή του και τα παραπάνω δηλώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση.


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

 1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
 2. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%


Επιδοτούμενο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ” – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη Δράση “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες

 • Να έχει συσταθεί έως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.
 • Να μη διακόπτουν την δραστηριότητα ή/και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 • Επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι με την τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε:

 • δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό
 • λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων), οι οποίες εμπίπτουν στον Κανονισμό De Minimis.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών (προμήθεια υλικών, δαπάνες τοποθέτησης)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής (αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού παραγωγής ή/και προμήθεια νέου)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας & σε τελικούς ενεργειακούς καταναλωτές (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)
 • Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση Building Energy Management System (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)
 • Εγκατάσταση Energy Management System (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)
 • Αμοιβή Ενεργειακού Ελεγκτή/ Ενεργειακού Επιθεωρητή (De Minimis)
 • Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (Κανονισμός De Minimis)
 • Αμοιβή συμβούλων διοίκησης (Κανονισμός De Minimis)

Επιδοτούμενες επεμβάσεις (ενδεικτικές δαπάνες) 

 • ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων,
 • παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,
 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων, όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),
 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, με ή χωρίς ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων,
 • παρεμβάσεις αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων κύριων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)
  εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης
 • εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο (Building Energy Management System, Energy Management System)

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως οι παρακάτω:

 • υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
 • υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
 • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
 • υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,
 • εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης


Στην επιδότηση “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Να σημειώσουμε ότι ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και να περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης.

Επίσης ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επομένως δεν είναι επιλέξιμος.


ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ”

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος “Εξοικονομώ Επιχειρώ”.

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση θα πραγματοποιείται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση