Επιδοτούμενα Προγράμματα

Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες για τα πιο πρόσφατα Επιδοτούμενα Προγράμματα ενίσχυσης Εξωστρέφειας – Ανταγωνιστικότητας και πως μπορείτε να τα αξιοποιήσετε.

10 Ιουλίου 2024

10 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουμε τις κυριότερες ερωτήσεις & απαντήσεις για το πρόγραμμα.
27 Μαρτίου 2024

10 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για επιδότηση έως 65% από το Πρόγραμμα «Επιχειρώ – Εξοικονομώ»

Κατά την διάρκεια υποβολής αιτήσεων έχουν προκύψει αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ» 2024 οπότε παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις κυριότερες ερώτήσεις και απαντήσεις από αυτές:
1 Μαρτίου 2024

Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Επιχειρώ” 2024 για επιχειρήσεις τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών

Επιδότηση «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ» 2024 για υφιστάμενες επιχειρήσεις στους κλάδους εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Έως 65% επιδότηση.
29 Ιανουαρίου 2024

Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για Ίδρυση Επιχειρήσεων σε Τουρισμό, Μεταποίηση & Υπηρεσίες – Επιδότηση έως 200.000€

Επιδοτούνται επιπλέον δραστηριότητες με βάση τις τροποποιήσεις για τις δύο νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
21 Φεβρουαρίου 2022

Επιδότηση ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου

Νέα Δράση ΕΣΠΑ “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου” η οποία αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στις Κυκλάδες και […]
26 Νοεμβρίου 2021

5 βήματα για επιτυχημένη υποβολή και έγκριση αίτησης ΕΣΠΑ 2021-2027

5 συμβουλές για επιτυχημένη υποβολή και έγκριση αίτησης ΕΣΠΑ 2021-2027. Πώς να υποβάλλετε μια επιτυχημένη αίτηση, τι πρέπει να προσέξετε; Ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου επιχειρήσεων;
25 Νοεμβρίου 2021

ΕΣΠΑ 2021-2027: Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Στις αρχές του 2022 αναμένεται να προκηρυχθούν οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ διατύπωσε […]
13 Φεβρουαρίου 2019

Οι βασικές δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις (Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και […]
18 Νοεμβρίου 2018

ΕΣΠΑ 2024: Οδηγός επιδότησης επιχειρήσεων με απλά λόγια – Τι να προσέξετε για την επιτυχή υποβολή και λήψη επιδοτήσεων

Το ΕΣΠΑ είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο που καθορίζει πώς θα διατεθούν τα χρήματα από την ΕΕ. Μάθετε για ΕΣΠΑ 2024: Οδηγός επιδότησης επιχειρήσεων με απλά λόγια.
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»

Δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΟΑΝ 3371/161/A3/07.07.2017) του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
20 Ιουνίου 2017

Στατιστικά στοιχεία υποβολών για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 στις 16:00 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Α΄ κύκλο της ενιαίας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις.
27 Απριλίου 2017

Παράταση έως 15/6 της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Παράταση έως 15/6 της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».
1 Φεβρουαρίου 2017

Aποτελέσματα για τη δράση ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους στο πρόγραμμα επιδότησης.
6 Ιουνίου 2016

Νέα παράταση προθεσμιών για ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»

Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» (στις 4/7) και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» (στις 8/7) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
28 Ιανουαρίου 2016

Προκαταβολή έως 40% από το EΣΠΑ 2014-2020 χωρίς εγγυητική επιστολή

Οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την προκαταβολή του ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική επιστολή.