2η Τροποποίηση «Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Έως 40% προκαταβολή από το νέο EΣΠΑ χωρίς εγγυητική επιστολή

Οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την προκαταβολή του ΕΣΠΑ χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή.
Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης της προκαταβολής του ΕΣΠΑ, έτσι να ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους και η πραγματοποίση των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων.
Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40% της επιδότησης ΕΣΠΑ, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης στο οποίο έχει ενταχθεί η επιχείρηση.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Αγορά” ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε την παραπάνω ρύθμιση.
Επίσης ο ο υφυπουργός τόνισε ότι σύντομα θα υπάρξουν και οι επίσημες προκηρύξεις των τεσσάρων επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις οποίες έχει γίνει προδημοσίευση από τα μέσα Οκτωβρίου 2015.