Η VK PREMIUM παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλα τα στάδια, από το στρατηγικό σχεδιασμό, την επιλογή της κατάλληλης έκτασης για την υλοποίηση της επένδυσης, την αίτηση για χορήγηση άδειας έως τη δημιουργία εγκαταστάσεων και την προετοιμασία του δικτύου διανομής των προϊόντων.

Έχοντας μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων κα επιδοτήσεων εταιρειών σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αποτελούμε τον ιδανικό συνεργάτη για όλα τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης φαρμακευτικής κάνναβης.

Συμβουλεύουμε στην επιλογή των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με βάσει τις τάσεις της αγοράς και κατευθύνουμε τον σχεδιασμό και κατασκευή κατάλληλων EU GMP & GACP εγκαταστάσεων, ενώ σχεδιάζουμε το πλάνο εμπορικής ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες της VK PREMIUM στην φαρμακευτική κάνναβη

Στρατηγικός σχεδιασμός

Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με τις τάσεις της αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.

Ανάπτυξη στρατηγικής για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Ενημέρωση για το Ελληνικό νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο και τις τυχόν αλλαγές που συμβαίνουν.

Υποστήριξη διαδικασιών για την ίδρυση της εταιρείας στην Ελλάδα.

Σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών κατά τη σύνταξη του επιχειρηματικού πλάνου φαρμακευτικής κάνναβης, για την εξασφάλιση της επιλεξιμότητας της επένδυσης και τη λήψη κρατικών ή Ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων μέχρι το 75% της επένδυσης.

Επιλογή κατάλληλου οικοπέδου για την επένδυση

Προτάσεις κατάλληλων εκτάσεων για τη μονάδα φαρμακευτικής κάνναβη. Παρέχουμε αξιολογήσεις για εκτάσεις που έχουν επιλεγεί από τον πελάτη.

Έλεγχος ότι οι επιλεγμένες εκτάσεις ικανοποιούν τόσο τις νομοθετικές όσο και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, και ότι πληρούν τις προδιαγραφές των επενδυτικών σχεδίων.

Η επιλογή της κατάλληλης έκτασης για την εγκατάσταση μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ολόκληρης της επένδυσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στη χορήγηση άδειας και στη συνέχεια στη λειτουργία της εγκατάστασης.

 

Αδειοδότηση

Άδεια εγκατάστασης

Προετοιμασία αίτησης αδείας για την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Άδεια Λειτουργίας

Υποστηρίζουμε πλήρως τον πελάτη για να λάβει την άδεια λειτουργίας βάσει της οποίας μπορεί να παράγει προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.

Ειδική έγκριση κυκλοφορίας φαρμάκου

Διασφαλίζουμε ότι ο πελάτης θα λάβει την Ειδική έγκριση κυκλοφορίας φαρμάκου έγκαιρα χρησιμοποιώντας:

Καλά εδραιωμένη εμπειρία σε ανάλογες περιπτώσεις, ξεκινώντας τις σχετικές διαδικασίες παράλληλα με την κατασκευή της εγκατάστασης

Εξειδικευμένους συνεργάτες που αναλαμβάνουν τη σχετική υποβολή εγγράφων για να αποφευχθούν εκκρεμότητες και καθυστερήσεις.

Εξαιρετική συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την Ειδική έγκριση κυκλοφορίας φαρμάκου.

Βάσει της παραπάνω έγκρισης που εκδίδεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ο οποίος είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), ο επενδυτής μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα εντός της ΕΕ χωρίς εμπορικούς φραγμούς ή άδειες εισαγωγής και φυσικά σε όλο τον κόσμο.

Τα πιστοποιητικά EU GACP και GMP είναι προαπαιτούμενα για την παρούσα άδεια, οπότε υποστηρίζουμε το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων φαρμακευτικής κάνναβης με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουμε την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών.

 

Σχεδιασμός μονάδας εγκατάστασης

Διαθέτοντας στρατηγική και εξειδικευμένη εμπειρία, υποστηρίζουμε τον πελάτη στη σχεδίαση εγκαταστάσεων τελευταίας τεχνολογίας που ικανοποιούν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη διάθεσή τους σε απαιτητικές αγορές.

Υποστηρίζουμε πλήρως τον πελάτη για τη βέλτιστη επιλογή σε θερμοκήπια ή και κλειστών μονάδων καθώς επίσης και για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί εντός αυτών (π.χ εξοπλισμός επεξεργασίας, συστήματα ασφάλειας υψηλής τεχνολογίας).

 

Υποστήριξη στην κατασκευή της μονάδας εγκατάστασης

Υποστηρίζουμε τον πελάτη να ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο κατασκευής και την εγκατάσταση των συστημάτων, διαθέτοντας:

Προτάσεις κατάλληλων προμηθευτών και τεχνολογικών ομάδων από όλο τον κόσμο, με βάσει την μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε.

Παρέχουμε Turn Key λύσεις σύμφωνα με τα σχέδια και προκαθορισμένες (κατά το σχεδιασμό) προδιαγραφές.

Δημιουργία μοντέλων κρίσιμης διαδρομής (critical path modeling) για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών κατασκευής της εγκατάστασης της φαρμακευτικής κάνναβης.

 

Σχεδιασμός Ασφαλείας (Standard operating procedures & Εξοπλισμός)

Εξασφαλίζουμε άριστο σχεδιασμό όλων των διαδικασιών ασφάλειας της εγκατάστασης, προτείνουμε κατάλληλο εξοπλισμό, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό των SOPs, της ασφαλούς μεταφοράς και γενικότερα την προστασία ολόκληρης της επένδυσης σύμφωνα με το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο.

 

 Στελέχωση

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες των υπηρεσιών μας είναι:

Στελέχωση εταιρειών με κατάλληλο προσωπικό. 

Δημιουργία μετρήσεων & KPIS στις λειτουργίες HR για την αποτελεσματική μέτρηση της επιτυχίας των στόχων.

Με αποδεδειγμένα αποτελέσματα επιτυχίας μας στις χώρες της Ευρασίας και στην Ελλάδα, ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πελατών μας σε αυτόν τον κρίσιμο παράγοντα της επιχειρηματικής επιτυχίας, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του έργου.

 

 Υποστήριξη πωλήσεων προϊόντων

Η επιτυχημένη προώθηση της διανομή των προϊόντων σε όλη την Ευρώπη και τις παγκόσμιες αγορές αποτελεί σημαντικό μέτρο της επιτυχίας μας. Εξασφαλίσουμε για τους πελάτες μας μια επιτυχή στρατηγική για τη διανομή προϊόντων και την υποστήριξη συμφωνιών, χρησιμοποιώντας:

Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας ιδιαίτερα στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Στενή παρακολούθηση των τιμολογιακών πολιτικών και των τάσεων της αγοράς στα δίκτυα διανομής.

 

Επενδύσεις – Χρηματοδότηση

Φέρνουμε σε επαφή επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν άδειες φαρμακευτικής κάνναβης με κατόχους αδειών φαρμακευτικής κάνναβης προς πώληση.

Δημιουργία επιτυχημένων κοινοπραξιών εκμετάλλευσης μονάδων άδειες φαρμακευτικής κάνναβης.

Δημιουργία επιχειρηματικών Σχεδίων & σύνταξη Αποτιμήσεων με βάσει την μακρόχρονη εμπειρία της VK PREMIUM.

Προετοιμασία και υποβολή αίτησης για λήψη επιχορηγήσεων μέχρι το 75% της επένδυσης που χορηγείται από το ελληνικό κράτος στα πλαίσια των Αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η  VK PREMIUM διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εγκρίσεων στις υποβολές αιτήσεων και απορρόφησης των σχετικών κεφαλαίων.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.Εmai: info@vkpremium.gr , τηλέφωνο +30210 6835560.

Δείτε εδώ εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με επενδύσεις στη Φαρμακευτική Κάνναβη