Επιδότηση ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου

Νέα Δράση ΕΣΠΑ “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου” η οποία αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Δικαιούχοι

  • Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με ίδρυση μετά την 1/1/2018
  • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις

Ενδεικτικοί κλάδοι δραστηριοποίησης: ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστίαση, λιανικό & χονδρικό εμπόριο, μεταποίηση.

Ελάχιστος προϋπολογισμός

  • 25.000 € για τις νέες υφιστάμενες με ίδρυση μετά την 1/1/2018 και τις υπό σύσταση
  • 50.000€ για τις υφιστάμενες με ίδρυση πριν την 1/1/2018.

Μέγιστος προϋπολογισμός: 100.000€


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 – 6835560 & 210 – 6835551

Καλέστε μας άμεσα για προέλεγχο επιλεξιμότητας επιχείρησης.


 

Επιλέξιμες δαπάνες

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης Ένταση ενίσχυσης
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος  

 

35%

 

 

75%

Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος 15.000€
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού επιχορήγησης 5.000€ 75%
Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 60%  

100%

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 30%  

 

 

 

75%

Εκπαίδευση προσωπικού 20%
Δαπάνες προβολής – προώθησης – δικτύωσης 20%
Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης 3.000€
Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης 40%
Προμήθεια αναλώσιμων και πρώτων υλών 10%
Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλισης ποιότητας  

30%