5 βήματα για επιτυχημένη υποβολή και έγκριση αίτησης ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συνήθως τα προγράμματα ΕΣΠΑ αφορούν είτε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων είτε στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 50% έως 80% ανάλογα με το πρόγραμμα και την περιοχή που γίνεται η επένδυση.

Τα δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (ΕΠΑνΕΚ) αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Νοεμβρίου και αφορούν στην ψηφιακή & πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι δυο πρώτες δράσεις «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), θα ενεργοποιηθούν το επόμενο δίμηνο με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


Ποια 5 βήματα οδηγούν σε μια επιτυχημένη αίτηση ΕΣΠΑ 2021-2027

1. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες έγκρισης μιας αίτησης, χρειάζεται να γίνει πρώτα ο απαραίτητος έλεγχος ότι η επιχείρηση πληροί όλα τα τυπικά κριτήρια, όπως (απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων/ΕΜΕ, ελάχιστο ύψος επένδυσης, κανόνας de minimis, έτος ίδρυσης επιχείρησης, επιλεξιμότητα δαπανών, κτλ.).

Στην περίπτωση που οι εγκρίσεις γίνονται βάση βαθμολογίας, να γίνει μια εκτίμηση της βαθμολογίας με γνώμονα τα αντικειμενικά κριτήρια του προγράμματος. Μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων διαθέτει τις γνώσεις και την πείρα, για να πραγματοποιήσει την προαξιολόγηση χωρίς μεγάλες αποκλίσεις.

2. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Παρόλο που μοιάζει με εύκολη διαδικασία, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, εμπειρία και χρόνο.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα, στην ακρίβεια και στην πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς η παράλειψη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού δύναται να αποτελέσει αιτία απόρριψης της αίτησης.

Γι’ αυτό, καλό θα ήταν ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε μία εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, η οποία διαθέτει την εμπειρία για να υποβάλλει την αίτηση χωρίς λάθη.

Επίσης, είναι σημαντικό η αίτηση να ξεκινά πολύ νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ώστε να υπάρχει περιθώριο βελτιστοποίησης, αλλά και ενσωμάτωσης των αλλαγών που σχεδόν σίγουρα θα προκύψουν από τις τροποποιήσεις του οδηγού του εκάστοτε προγράμματος.

Βασικό σημείο των περισσότερων αιτήσεων αποτελεί η Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου, η αναλυτική αναφορά του τι περιλαμβάνει η επένδυση, γιατί είναι σημαντική, με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την επένδυση, κλπ. Το επόμενο σημαντικό κομμάτι, είναι η περιγραφή των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητή και να τεκμηριώνει το κόστος και τους στόχους της επένδυσης.

3. Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να διερευνήσει τρόπους, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσει τη βαθμολογία του στα αντικειμενικά κριτήρια

Αξιοσημείωτη βοήθεια μπορεί να προσφέρει ένας εξειδικευμένος σύμβουλος ΕΣΠΑ που γνωρίζει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου και προτείνει εναλλακτικές.

Για παράδειγμα, αν η βαθμολογία διαμορφώνεται κυρίως από τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της ιδιωτικής συμμετοχής, ο σύμβουλος προτείνει στον ενδιαφερόμενο να πάρει μία βεβαίωση πρόθεσης δανειοδότησης από την τράπεζα, ακόμα κι αν διαθέτει το απαραίτητο κεφάλαιο σε καταθέσεις, για να πάρει περισσότερους βαθμούς. Ομοίως υπάρχουν τεχνικές βελτίωσης της βαθμολογίας για την επαγγελματική εμπειρία του δικαιούχου, όπως τα ένσημα των μετόχων, αλλά και τη συμμετοχή τους σε άλλες υφιστάμενες εταιρείες, ακόμα και με μικρό ποσοστό.

4. Μεγιστοποίηση των υποκειμενικών κριτηρίων: Ένας σύμβουλος ΕΣΠΑ, γνώστης των επιδοτούμενων προγραμμάτων γνωρίζει ότι η τεκμηριωμένη πρόβλεψη εσόδων-εξόδων της επιχείρησης, βασισμένη σε στοιχεία που έχουν προκύψει από έρευνα στον ανταγωνισμό, καθώς και η πλήρης τεκμηρίωση των δαπανών που αιτείται ο δικαιούχος προς επιδότηση, αυξάνουν σημαντικά τη βαθμολογία.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος ζητάει να επιδοτηθεί για τον εκσυγχρονισμό μιας μονάδας παραγωγής που κοστίζει 200.000€ θα πρέπει να αναφέρει το είδος των μηχανημάτων που θα αγοραστούν και την εκτιμώμενη αύξηση των δεικτών παραγωγικότητας.

5. Μετά την υποβολή, το επενδυτικό σχέδιο περνάει στην φάση της αξιολόγησης και εφόσον αξιολογηθεί θετικά, ανακοινώνεται η Απόφαση Ένταξης του στο πρόγραμμα και έτσι ξεκινά η υλοποίηση του έργου, δηλαδή η εξόφληση των δαπανών που έχουν συμπεριληφθεί στο επενδυτικό σχέδιο και πρόκειται να επιδοτηθούν.

Πιο αναλυτικά, η υλοποίηση περιλαμβάνει

  • αίτημα τροποποίησης
  • αίτημα επαλήθευσης- πιστοποίησης δαπανών (Ενδιάμεσος έλεγχος)
  • επαλήθευση έργων
  • αίτημα τελικής επαλήθευσης- πιστοποίησης δαπανών (Τελικός έλεγχος)
  • αποπληρωμή

Μία συμβουλευτική εταιρεία με εμπειρία παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της υλοποίησης, καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο βήμα προς βήμα, επιβλέπει την ορθότητα των εγγράφων, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον φορέα ελέγχου και είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ζητήματα που τυχόν προκύψουν.


Δείτε ΕΔΩ τους βασικούς άξονες επενδύσεων που θα ενισχυθούν από το αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”


VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση