Επιδότηση ΕΣΠΑ για νέες επιχειρήσεις – ξεκινάει εντός του 2023

Επιδότηση ΕΣΠΑ για νέες επιχειρήσεις - ξεκινάει εντός του 2023

Το 3ο τρίμηνο του 2023 θα ξεκινήσει η νέα επιδότηση ΕΣΠΑ για την ίδρυση και ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε από το ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”. Το πρόγραμμα θα έχει τίτλο “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” και θα αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Προοπτικές για τις νέες επιχειρήσεις

Βάσει της εξέλιξης του ισοζυγίου ανοιγμάτων / κλεισιμάτων των επιχειρήσεων όπως καταγράφεται από την Κεντρική Ένωση Επιμεληρηρίων Ελλάδας, παρατηρείται το 2023 αύξηση στα ανοίγματα επιχειρήσεων σε σχέση με το ίδιο διάστημα στο 2022. Επομένως το αναμενόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη όλων όσων επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. 


€200 εκατ. από το ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες

Αναμένουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς θα είναι η πρώτη δράση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 που ενισχύει την ίδρυση επιχείρησης.

Έως σήμερα έχουν ξεκινήσει και συνεχίζουμε τις υποβολές αιτήσεων για τις δύο δράσεις ΕΣΠΑ οι οποίες επιδοτούν την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τα επιδοτούμενα πρόγράμματα Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ” και “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ“.

Επιπλέον €150 εκατ. θα διατεθούν μέχρι το τέλος του 2023, αποκλειστικά σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως πρόσφατα ενημερωθήκαμε.


Χαρακτηριστικά – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συνολικός προϋπολογισμός: €200 εκατ.
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Γ’ τρίμηνο 2023


Συχνές ερωτήσεις 

1.Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν σε όλη την Ελλάδα ή μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές;

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ συνήθως επιδοτούν επιχειρήσεις που θα έχουν έδρα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Αντιθέτως τα προγράμματα Leader ενισχύουν επενδύσεις που υλοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή δημοτικές ενότητες. Τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου επιδοτούν με όλες τις περιφέρειες, όμως υπάρχει διαφοροποίηση των ποσοστών ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης και γεωγραφική περιοχή.

Στον οδηγό του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” θα καθοριστεί ποιες περιφέρειες είναι επιλέξιμες και αν τυχόν υπάρχουν γεωγραφικές εξαιρέσεις.

2.Επιδοτούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις;

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ επιδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν επιδοτούν μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Ως μικρομεσαία επιχειρήση ορίζεται η επίχείρηση που απασχολή έως 250 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. 


Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται

  • Κατασκευαστικές εργασίες 
  • Εξοπλισμός 
  • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας (ηλιακοί, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter, λάμπες LED, κλπ)
  • Κατασκευή ιστοσελίδων, διαφήμιση στο internet
  • Εφαρμογές πληροφορικής
  • Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
  • Αμοιβή Συμβούλου για την υποβολή αίτησης και υποστήριξη
  • ISO 9001 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας

Παράλληλα με τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ που αναμένουμε εντός του 2023, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” και “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα“.

Στην VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ώστε μπορούμε να αναλάβουμε την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6835560 και 210-6835551.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση