Επιδότηση ΕΣΠΑ για τις υπό σύσταση & νεοσύστατες επιχειρήσεις – Επίσημη δημοσίευση

Επιδότηση ΕΣΠΑ για νέες επιχειρήσεις - ξεκινάει εντός του 2023

Ανακοινώθηκε η νέα επιδότηση ΕΣΠΑ για την ίδρυση και ενίσχυση της λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, (ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”). Το πρόγραμμα με τίτλο “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00

€190 εκατ. από το ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες

Αναμένουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς θα είναι η πρώτη δράση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 που ενισχύει την ίδρυση επιχείρησης.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να κάνουν αίτηση για επιδότηση όσοι σκοπεύουν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση με έμφαση στους κλάδους των υπηρεσιών και της μεταποίησης. 

Όσοι έχουν προχωρήσει σε ίδρυση επιχειρήσης (έναρξη εργασιών) εντός του έτους 2023 θα έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση ως “νεοσύστατες επιχειρήσεις” στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.


Χαρακτηριστικά – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 € έως 400.000 €.

Η συνολική επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό έως 60% το οποίο αναλύεται όπως παρακάτω:

 • Επιχορήγηση σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.
 • Αυτό το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις – επιδοτηση ΕΣΠΑ 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επενδυτές οι οποίοι επιδιώκουν επιδότηση για την ίδρυση νέας μικρομεσαίας επιχείρησης ή την επιδότηση νεοσύστατης επιχείρησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη στην ΑΑΔΕ μετά τις 18/12/22 και λειτουργούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.


Επιδοτούμενες δραστηριότητες (ενδεικτικά)

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση στις υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των υπηρεσιών, του χονδρικού εμπορίου και της μεταποίησης όπως: 

Παροχή Υπηρεσιών

 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες γηπέδων (5Χ5, golf, 4X4, basket κ.α)
 • Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
 • Ιατρικές υπηρεσίες ορθοπεδικής
 • Ιατρικές υπηρεσίες οφθαλμολογίας
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
 • Οδοντιατρικές υπηρεσίες
 • Ιατρικές υπηρεσίες πλαστικής χειρουργικής
 • Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
 • Κτηνιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων
 • Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγων μηχανικών
 • Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγων μηχανικών
 • Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών
 • Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
 • Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων
 • Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
 • Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια
 • Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής
 • Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
 • Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

Μεταποίηση προϊόντων

 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
 • Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες
 • Παραγωγή αλουμινόχαρτου
 • Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς
 • Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών
 • Παραγωγή μπισκότων
 • Παραγωγή κουλουριών και πιτών
 • Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
 • Παραγωγή κόλλυβων για δίσκους μνημόσυνων
 • Παραγωγή παιδικών τροφών
 • Παραγωγή τροφών για διαβητικούς
 • Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
 • Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών
 • Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών

Χονδρικό εμπόριο

 • Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων
 • Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας
 • Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών
 • Χονδρικό εμπόριο σιδήρου μπετόν
 • Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης
 • Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων
 • Χονδρικό εμπόριο συστημάτων αυτονομίας θέρμανσης
 • Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων
 • Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων δερμάτων

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.


Video με τα βασικά σημεία του προγράμματος

Παρακολουθείστε τον CEO της VK PREMIUM κ.Κ.Βαμβακά, ο οποίος σας ενημερώνει για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος:


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Υπό ίδρυση: επιχειρήσεις που θα συσταθούν από 18/12/23 και μετά και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.  
 • Νεοσύστατες: επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη στην ΑΑΔΕ μετά τις 18/12/22 και λειτουργούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης. 
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60%. 
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση. 
 • Το επενδυτικό έργο προς επιδότηση να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο βαθμό 70. 
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης 
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. 
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοσης αυτής ή προέγκριση  οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση  προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση -μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο του οικοπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη. 
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
 • Το δηλωμένο αντικείμενο δραστηριοποίησης, δεν θα μπορεί να αλλάξει στην πορεία του έργου. Αυτό σημαίνει πως π.χ. δεν θα παίρνει κάποιος την έγκριση για λογιστικές υπηρεσίες και μετά να την αξιοποιεί για επιχείρηση νομικών υπηρεσιών.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδότηση από αυτή τη δράση ΕΣΠΑ

 • Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.


Προοπτικές για τις νέες επιχειρήσεις

Βάσει της εξέλιξης του ισοζυγίου ανοιγμάτων / κλεισιμάτων των επιχειρήσεων όπως καταγράφεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, παρατηρείται το 2023 αύξηση στα ανοίγματα επιχειρήσεων σε σχέση με το ίδιο διάστημα στο 2022. Επομένως το αναμενόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη όλων όσων επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. 


Συχνές ερωτήσεις 

1.Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν σε όλη την Ελλάδα ή μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές;

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ συνήθως επιδοτούν επιχειρήσεις που θα έχουν έδρα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Αντιθέτως τα προγράμματα Leader ενισχύουν επενδύσεις που υλοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή δημοτικές ενότητες. Τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου επιδοτούν με όλες τις περιφέρειες, όμως υπάρχει διαφοροποίηση των ποσοστών ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης και γεωγραφική περιοχή.

Στον οδηγό του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” θα καθοριστεί ποιες περιφέρειες είναι επιλέξιμες και αν τυχόν υπάρχουν γεωγραφικές εξαιρέσεις.

2.Επιδοτούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις;

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ επιδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν επιδοτούν μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Ως μικρομεσαία επιχειρήση ορίζεται η επίχείρηση που απασχολή έως 250 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. 

3. Επιδοτείται ο εξοπλισμός επιχειρήσεων όπως για τη δημιουργία ιατρείου, οδοντιατρείου, κέντρου αισθητικής, κέντρου φυσιοθεραπείας, μικροβιολογικού εργαστηρίου, κτλ;

Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα που θα αγοραστούν θα πρέπει να είναι νέα – αμεταχείριστα.

Στην περίπτωση αυτή το κόστος των μηχανημάτων και εξοπλισμού θα επιδοτείται. 


Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται

 • Κατασκευαστικές εργασίες κτηρίου (εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, πλακάκια, μάρμαρα, γυψοσανίδες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ελαιοχρωματισμοί, πόρτες, αλουμίνια, διαμόρφωση και περίφραξη περιβάλλοντος χώρου, κλπ)
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Κατασκευή ιστοσελίδων, διαφήμιση στο internet
 • Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 • Αμοιβή Συμβούλου για την υποβολή αίτησης και υποστήριξη
 • Αμοιβή μηχανικών για την εκπόνηση τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ, επίβλεψη, κλπ)
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης αιτήσεων προς επιδότηση

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και στα αντίστοιχα παραρτήματα αυτής.

Ενδεικτικά κριτήρια:

 • η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων
 • η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
 • η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
 • η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου εντός διετίας, καθώς, αν δεν το κάνουν, θα χάνουν τη χρηματοδότηση.


Επίσης επιπλέον €160 εκατ. διατίθενται αποκλειστικά στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως πρόσφατα ενημερωθήκαμε.

Στην VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ώστε μπορούμε να αναλάβουμε την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6835560 και 210-6835551.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση