Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»- Επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 - 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε επίσημα το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», που ανήκει στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €.

Παρέχεται επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των δύο επιμέρους προγραμμάτων ΕΣΠΑ τα οποία ονομάζονται “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ” και “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”.

Τα προγράμματα αυτά επιδοτούν προϋπολογισμούς από 30.000 € έως 1.000.000 € και στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Μέσω της δέσμης δράσεων ΕΣΠΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες για την αναβάθμιση τους, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 2 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί – δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.


Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» περιλαμβάνει δύο επιμέρους δράσεις οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Δικαιούχοι: μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: από 30.000 € έως 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (Deminimis).  

Ποσοστό επιδότησης: έως 50%.

Επιλέξιμες δαπάνες 

  • Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN όπως εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
  • Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Δείτε περισσότερα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα στο https://www.vkpremium.gr/epidotisi-espa-prasini-paragogiki-ependysi-mme-epidotoumeno-programma-gia-mikromesaies-epicheiriseis/


Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: από 200.001 € έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/Deminimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ).

Ποσοστό επιδότησης: έως 50%, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Επιλέξιμες δαπάνες 

  • Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN όπως εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
  • Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Δείτε περισσότερα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα στο https://www.vkpremium.gr/epidotoumeno-programma-espa-prasinos-metaschimatismos-mme-epidotisi-gia-mikromesaies-epicheiriseis/


Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.


Ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων επιδότησης στα δύο επιδοτούμενα προγράμματα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» της δράσης “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ” δεν είναι δυνατή για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ. Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από τον φορέα διαχείρισης.


Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση