ΕΣΠΑ 2021-2027: Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ 2021-2027

Στις αρχές του 2022 αναμένεται να προκηρυχθούν οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ διατύπωσε τις κατηγορίες των υπό εξέταση χρηματοδοτικών μέσων που θα μοιράσουν 600 εκατ. ευρώ στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ωφέλη για τις ΜμΕ από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Η υλοποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων στην ελληνική αγορά έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκονται σε διαδικασία μελέτης και αξιολόγησης είναι:

  • οι εγγυήσεις (guarantees),
  • τα δάνεια επιμερισμού ρίσκου (risk sharing loans-όλες οι μορφές δανείου συμπεριλαμβανομένων των μικροδανείων) και
  • τα εργαλεία συν-επένδυσης (equity financing-συμμετοχικά σχήματα επενδύσεων).

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά. Επίσης, προωθείται ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων.

Αναφορικά με τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υγειονομική, όσο και την οικονομική κρίση, γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε να συνδυαστούν τα εργαλεία ενίσχυσης με χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως η εγγυοδοσία μικροπιστώσεων (microfinance) ή/και η «μαλακή χρηματοδότηση» (soft financing).


Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ 2021-2027

  1. το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που χρηματοδοτεί έργα επιχειρήσεων με σκοπό τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός από το ΕΠΑΝΕΚ ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ έως το 3ο τρίμηνο του 2022. To αναμενόμενο πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας για τη μετάβαση στην Οικονομία της Γνώσης. Οι δράσεις του προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 3,9 δις ευρώ, αναμένεται να ενισχύσουν το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και ειδικότερα τις ελληνικές επιχειρήσεις σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων συνεργατικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων.
  2. το Ταμείο Καινοτομίας (υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας) που θα παρέχει χρηματοδότηση σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών πλάνων σε δραστηριότητες καινοτομίας, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού  62,4 εκατ. ευρώ.
  3. το Ταμείο Συν-επενδύσεων με Επενδυτικούς Αγγέλους (Business Angels  co-investment fund) μέσω του οποίου σχεδιάζεται να διατεθούν περίπου 20 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη start-ups εταιρειών προκειμένου αυτές να ωριμάσουν και να μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον κεφάλαια από Venture Capital funds και άλλους θεσμικούς επενδυτές.
  4. το Εquifund που χρηματοδοτεί  καινοτόμες επιχειρήσεις ανάλογα με τον κύκλο ζωής τους, καλύπτοντας ανάγκες εκκίνησης (Early Window), έρευνας & καινοτομίας (Innovation Window) & ανάπτυξης (Growth Window). Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός από το ΕΠΑΝΕΚ (Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία) έχει προβλεφθεί στο ποσό των 250 εκατ. ευρώ (σημαντικά αυξημένος από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο) μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2022.
  5. το Επενδυτικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) μέσω του οποίου θα συνεχιστεί η διευκόλυνση πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους (40% του κεφαλαίου του δανείου είναι άτοκο).

Μπορείτε να δείτε όλα τα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 ΕΔΩ.


Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανάπτυξης της VK PREMIUM βρίσκονται στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση