Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Πότε ξεκινούν οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων

ΕΣΠΑ 2021-2027

Μέχρι το τέλος του 2021 ή το αργότερο στις αρχές του 2022 προβλέπεται ότι θα αρχίσουν να δημοσιεύονται οι πρώτες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 26,18 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι δράσεις θα είναι εμβληματικές και θα εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων.

Οι δράσεις δεν θα είναι κλαδικές, δηλαδή ανά κλάδο επιχειρήσεων, αλλά θεματικές, ώστε όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη αυτού του είδους τις επενδύσεις, να μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα.

Τα συνολικά κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, ανέρχονται σε σχεδόν 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την ΕΕ (κοινοτική συμμετοχή) και τα 5,3 δισ. ευρώ από τη χώρα μας (εθνική συμμετοχή). Tα κονδύλια θα κατανεμηθούν σε 3 βασικούς άξονες προτεραιότητας: Στις νέες επενδύσεις, στην στήριξη εταιριών από την πανδημία, αλλά και στην τόνωση της απασχόλησης και των αυτοαπασχολούμενων.

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έλαβε το «πράσινο φως» της Κομισιόν για το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ήδη έχει ξεκινήσει η αποστολή των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων στην επιτροπή, προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκρισή τους και να μην υπάρξει χρηματοδοτικό κενό στην αγορά μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και 2021-2027.


Tα 3 πρώτα προγράμματα ΕΣΠΑ

  • Aνταγωνιστικότητα-Eπιχειρηματικότητα-Kαινοτομία 2021-2027

Το πρώτο πρόγραμμα που αναμένεται να ενεργοποιηθεί είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Aνταγωνιστικότητα-Eπιχειρηματικότητα-Kαινοτομία 2021-2027” αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το νέο ΕΠΑνΕΚ έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και στη ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Το πρόγραμμα αποτελεί το εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα. Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανασύνταξή τους ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

  • “Περιβάλλον-Eνέργεια-Kλιματική Aλλαγή” αξίας 3,5 δισ. ευρώ
  • “Yποδομές-Mεταφορών” αξίας 2,5 δισ. ευρώ

Μπορείτε να δείτε όλα τα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 ΕΔΩ.


Οι 5 στόχοι του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

  1. ”Μια Εξυπνότερη Ευρώπη”: σχετίζεται με την προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
  2. ”Μια πιο Πράσινη Ευρώπη”: αφορά την προώθηση της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων.
  3. ”Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη”: αφορά την ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών.
  4. ”Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη”: εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά.
  5. ”Μια Ευρώπη πιο κοντά στους Πολίτες της”: αφορά την προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.


Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανάπτυξης της VK PREMIUM βρίσκονται στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση